Direct naar hoofdinhoud
Decoratieve afbeelding van bebouwing rond het Kieldiep in Kielwindeweer

Toekomstbestendig cultureel erfgoed

Een stimuleringsregeling voor monumenteigenaren met als doel om monumentale gebouwen toegankelijk te maken voor publiek.

‘Toekomstbestendig cultureel erfgoed’ is een stimuleringsregeling voor monumenteigenaren gekoppeld aan ontmoeting en inspiratie en heeft als doel om monumentale gebouwen toegankelijk te maken (en te houden) voor publiek.

Nieuwe regeling
Het huidige monumentenbeleid kent verschillende subsidieregelingen voor restauratie en onderhoud van monumenten. Deze nieuwe regeling is hierop een goede aanvulling omdat de bestaande regelingen zich alleen op de stenen richten. Met deze regeling wordt naast de restauratie ook het behoud van het culturele aspect en openstelling hiervan voor het publiek bewaard. Monumenten zijn belangrijk, ze geven antwoord op de vraag wie we zijn en hoe onze samenleving is gegroeid. Veel waardevolle monumenten als kerken, boerderijen en andere gebouwen verliezen hun oorspronkelijke gebruik en worden bedreigd door achterstallig onderhoud en bevingsschade. Met de subsidie worden eigenaren gestimuleerd om hun monument open te stellen voor maatschappelijke en culturele doelen. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een museum of een virtuele presentatie aan de hand van een QR-code.


Dit project maakt deel uit van het lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Thema
Jaartal van goedkeuring
2021
Aanvrager
Gemeente Midden-Groningen
Partners
Comité Open Monumenten Dag, Gemeentelijke erfgoedcommissie, Erfgoedloket, Historische verenigingen, Maatschappelijke organisaties, Culturele organisaties, Toeristische organisaties
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 500.000
Projectnieuws

Meer projecten van het lokaal programma: