Het dorp Overschild heeft te maken gehad met de aardbevingsproblematiek door de gaswinning. Voor de jaren dat hier gebouwd en verbouwd wordt door de aardbevingsschade wil gemeente Midden-Groningen een hulpteam inzetten in het dorp.

Van werk zoeken doorstromen naar betaald werk

Dit hulpteam bestaan uit werkzoekenden die niet zomaar aan de slag kunnen op de arbeidsmarkt. Het hulpteam zal onder begeleiding van een jobcoach inwoners van Overschild gaan helpen met hele concrete klussen. Als een werkzoekende arbeidsfit is stroomt hij /zij door naar regulier werk of een opleiding. Dit project draagt bij aan de leefbaarheid van inwoners van Overschild en helpt mensen om aan de slag gaan op de arbeidsmarkt.