Tuinieren

Hulpteam Overschild

Werkzoekenden die niet zomaar aan de slag kunnen op de arbeidsmarkt helpen inwoners van Overschild met concrete klussen zodat ze hierna kunnen doorstromen naar betaald werk.

Het dorp Overschild heeft te maken gehad met de aardbevingsproblematiek door de gaswinning. Voor de jaren dat hier gebouwd en verbouwd wordt door de aardbevingsschade wil gemeente Midden-Groningen een hulpteam inzetten in het dorp.

Van werk zoeken doorstromen naar betaald werk

Dit hulpteam bestaan uit werkzoekenden die niet zomaar aan de slag kunnen op de arbeidsmarkt. Het hulpteam helpt onder begeleiding van een jobcoach inwoners van Overschild met hele concrete klussen. Als een werkzoekende arbeidsfit is stroomt hij /zij door naar regulier werk of een opleiding. Dit project draagt bij aan de leefbaarheid van inwoners van Overschild en helpt mensen om aan de slag gaan op de arbeidsmarkt.

Video hulpteam Overschild

Dit project maakt deel uit van lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Gemeente Midden-Groningen
Bijdrage aan ambities
Partners
WerkInZicht (WiZ)
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 360.000