Direct naar hoofdinhoud
Decoratieve afbeelding van iemand op een lader met een spateltje in de hand om de muur te gaan stucen

Hulpteam Overschild

Werkzoekenden die niet zomaar aan de slag kunnen op de arbeidsmarkt helpen inwoners van Overschild met concrete klussen zodat ze hierna kunnen doorstromen naar betaald werk.

Het dorp Overschild heeft te maken gehad met de aardbevingsproblematiek door de gaswinning. Voor de jaren dat hier gebouwd en verbouwd wordt door de aardbevingschade wil gemeente Midden-Groningen een hulpteam inzetten in het dorp.

Van werk zoeken doorstromen naar betaald werk
Dit hulpteam bestaan uit werkzoekenden die niet zomaar aan de slag kunnen op de arbeidsmarkt. Het hulpteam zal inwoners van Overschild gaan helpen met hele concrete klussen. Als een deelnemers arbeidsfit is zal in overleg met de bedrijven die aan het werk zijn in Overschild gekeken worden naar een passend scholingstraject. Het doel is om de werkzoekende op deze manier te laten doorstromen naar betaald werk.


Dit project maakt deel uit van gemeente Midden-Groningen:

‘Hart voor Midden-Groningen’ is de titel van het lokaal programma voor de gemeente Midden-Groningen.  Het programma verbeterd de leefbaarheid en geeft perspectief voor de toekomst. In samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn ongeveer 45 projecten benoemd die de gemeente de komende tien jaar gaat uitvoeren. Voor dit lokale programma is 55 miljoen euro…

Dit project maakt deel uit van het lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Thema's
Aanvrager
Gemeente Midden-Groningen
Partners
WerkInZicht (WiZ)
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 360.000

Meer projecten van gemeente Midden-Groningen: