Sfeerbeeld van een brandende inductie kookplaat.

Aanvullende pilots aardgasloze wijken

Een proeftuin voor aardgasvrije wijken om ervaringen op te doen die kunnen helpen met het opstellen van een warmteplan.

Gemeente, woningcorporaties, provincie Groningen en het Waterbedrijf Groningen Duurzaam werken al langere tijd aan een plan voor een warmtenet voor onder andere de wijk Gorecht-Noord in Hoogezand. In 2018 is het project “Aanvullende pilots aardgasloze wijken” opgezet zodat de gemeente Midden-Groningen kan starten met een proeftuin voor aardgasvrije wijken. In deze proeftuin worden ervaringen opgedaan die gemeenten kunnen helpen met het opstellen van een warmteplan. Dit warmteplan is nodig om in fasen uiteindelijk volledig van het gas af te gaan.


Meer informatie
Dit project maakt deel uit van lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Gemeente Midden-Groningen
Bijdrage aan ambities
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 6.000.000