Gemeente, woningcorporaties, provincie Groningen en het Waterbedrijf Groningen Duurzaam werken al langere tijd aan een plan voor een warmtenet voor onder andere de wijk Gorecht-Noord in Hoogezand. In 2018 is het project “Aanvullende pilots aardgasloze wijken” opgezet zodat de gemeente Midden-Groningen kan starten met een proeftuin voor aardgasvrije wijken. In deze proeftuin worden ervaringen opgedaan die gemeenten kunnen helpen met het opstellen van een warmteplan. Dit warmteplan is nodig om in fasen uiteindelijk volledig van het gas af te gaan.