Direct naar hoofdinhoud
Sfeerbeeld van een brandende inductie kookplaat.

Aanvullende pilots aardgasloze wijken

Een proeftuin voor aardgasvrije wijken om ervaringen op te doen die kunnen helpen met het opstellen van een warmteplan.

Gemeente, woningcorporaties, provincie Groningen en het Waterbedrijf Groningen Duurzaam werken al langere tijd aan een plan voor een warmtenet voor onder andere de wijk Gorecht-Noord in Hoogezand. In 2018 is het project “Aanvullende pilots aardgasloze wijken” opgezet zodat de gemeente Midden-Groningen kan starten met een proeftuin voor aardgasvrije wijken. In deze proeftuin worden ervaringen opgedaan die gemeenten kunnen helpen met het opstellen van een warmteplan. Dit warmteplan is nodig om in fasen uiteindelijk volledig van het gas af te gaan.


Dit project maakt deel uit van gemeente Midden-Groningen:

‘Hart voor Midden-Groningen’ is de titel van het lokaal programma voor de gemeente Midden-Groningen.  Het programma verbeterd de leefbaarheid en geeft perspectief voor de toekomst. In samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn ongeveer 45 projecten benoemd die de gemeente de komende tien jaar gaat uitvoeren. Voor dit lokale programma is 55 miljoen euro…

Dit project maakt deel uit van het lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Thema
Aanvrager
Gemeente Midden-Groningen
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 6.000.000

Meer projecten van gemeente Midden-Groningen: