Verspreid over de gemeente Midden-Groningen staan panden en woningen die niet goed onderhouden worden of verpauperd zijn, de zogenoemde ‘rotte kiezen’. Het doel van dit project is het ondersteunen van pandeigenaren bij woningverbetering. Verpauperde panden hebben namelijk een negatieve impact op het aanzien, de leefbaarheid en de sociale veiligheid in de omgeving.

Veel ergenis

Verpauperde panden roepen veel ergernis op bij bewoners, ondernemers en bezoekers en zijn slecht voor het imago van de gemeente. Gemeente Midden-Groningen helpt kwetsbare woningeigenaren bij het verbeteren van hun huis en reserveert geld voor de aankoop en verbetering van verpauperde panden. Met het oplossen van verpauperde situaties verbetert de woon- en leefkwaliteit en wordt de gemeente (nog) aantrekkelijker voor bewoners, ondernemers en bezoekers.