Direct naar hoofdinhoud
Decoratieve afbeelding van een gebroken ruit in een huis

Aanpak verpauperde panden

Het ondersteunen van pandeigenaren bij woningverbetering om de woon- en leefkwaliteit van bewoners, ondernemers en bezoekers in Midden-Groningen te verbeteren.

Verspreid over de gemeente Midden-Groningen staan panden en woningen die niet goed onderhouden worden of verpauperd zijn, de zogenoemde ‘rotte kiezen’. Het doel van dit project is het ondersteunen van pandeigenaren bij woningverbetering. Verpauperde panden hebben namelijk een negatieve impact op het aanzien, de leefbaarheid en de sociale veiligheid in de omgeving.

Veel ergenis
Verpauperde panden roepen veel ergernis op bij bewoners, ondernemers en bezoekers en zijn slecht voor het imago van de gemeente. Gemeente Midden-Groningen helpt kwetsbare woningeigenaren bij het verbeteren van hun huis en reserveert geld voor de aankoop en verbetering van verpauperde panden. Met het oplossen van verpauperde situaties verbetert de woon- en leefkwaliteit en wordt de gemeente (nog) aantrekkelijker voor bewoners, ondernemers en bezoekers.


Dit project maakt deel uit van gemeente Midden-Groningen:

‘Hart voor Midden-Groningen’ is de titel van het lokaal programma voor de gemeente Midden-Groningen.  Het programma verbeterd de leefbaarheid en geeft perspectief voor de toekomst. In samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn ongeveer 45 projecten benoemd die de gemeente de komende tien jaar gaat uitvoeren. Voor dit lokale programma is 55 miljoen euro…

Dit project maakt deel uit van het lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Thema
Aanvrager
Gemeente Midden-Groningen
Partners
Woningstichting Groninger Huis, Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan Oost-Groningen
Projectbudget
€ 2.030.000
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 2.000.000

Meer projecten van gemeente Midden-Groningen: