Inwoners staan bij een kraampje waar een mevrouw uitlegt wat haar plannen zijn voor de dorpsvernieuwing in Woltersum.
Fotografie: Harry Cock

Stevige impuls dorpsagenda’s en veiligheid

Inwoners en ondernemers in zeven dorpen in de gemeente Groningen gaan de komende jaren samen met de gemeente aan de slag met het uitvoeren van hun dorpsagenda. Ons bestuur heeft hiervoor € 2,5 miljoen beschikbaar gesteld. Daarnaast is € 786.585 bestemd voor de eerste fase van het meerjarenproject ‘Verbeteren veiligheid Midden-Groningen’ om de exponentiële groei van criminaliteit en van (gevoelens van) onveiligheid tegen te gaan. Daarbij is er speciale aandacht voor ondermijning, illegaal gebruik van vastgoed en straatcriminaliteit.

Budgetten voor uitvoeren dorpsagenda’s – gemeente Groningen

Voor het uitvoeren van dorpsagenda’s brengt de gemeente Groningen bewoners en ondernemers samen. De komende jaren gaan zij gezamenlijk aan de slag om de leefomgeving in de dorpen vorm te geven. Op deze manier krijgen inwoners meer regie op hun eigen toekomst als dorp en dorpsgemeenschap. De budgetten zijn bestemd voor de dorpen Ten Boer, Thesinge, Garmerwolde, Sint Annen, Winneweer, Lellens en Wittewierum. Voor Ten Post en Woltersum zijn in een eerder stadium al budgetten toegekend.

De dorpen zijn druk bezig om hun dorpsagenda’s te vernieuwen, daarvoor zijn al verschillende ideeën opgehaald. Momenteel kunnen Groningers op de website stemvan.groningen.nl hun ideeën plaatsen en hun mening geven over de ideeën die erop staan. Met middelen vanuit ons programma gaat de gemeente de ingediende projecten samen met de betrokken partijen uitvoeren. Meer informatie over hoe de dorpsagenda’s worden samengesteld is te vinden op Stem van Groningen.

Verbeteren veiligheid Midden-Groningen – gemeente Midden-Groningen

De aanpak van de gemeente Midden-Groningen is gericht op preventie en versterking van de leefbaarheid in specifieke wijken. De situatie eerst goed in beeld krijgen en vervolgens aan het werk om in een aantal focuswijken de exponentiële groei van criminaliteit en ernstige vormen van overlast tegen te gaan, dat is de kern. De gemeente wil (onder andere met een veiligheidsregisseur) aanwezig zijn in de wijk en samen met inwoners bouwen aan de eigen weerbaarheid. Inwoners moeten zich weer veilig voelen om mensen aan te spreken of om de politie en de gemeente in te schakelen. Al voordat er sprake is van criminaliteit wil de gemeente de veiligheid in samenspraak versterken en gericht bestuurlijk optreden om de mogelijkheden voor criminaliteit sterk te verkleinen.

In de wijk of buurt waar je woont moet je je vooral als kinderen en jeugd veilig kunnen voelen om te kunnen ontplooien en ontwikkelen.

ADRIAAN HOOGENDOORN, BURGEMEESTER MIDDEN-GRONINGEN

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn ziet dit project als een belangrijke randvoorwaarde voor het slagen van andere projecten: “In de wijk of buurt waar je woont moet je je vooral als kinderen en jeugd veilig kunnen voelen om te kunnen ontplooien en ontwikkelen. Met gedegen onderzoek en een intensieve gerichte aanpak kunnen we veel doen om veelvoorkomende criminaliteit effectief in te dammen. Daar willen we fors in investeren.”

Dit project gaat meerdere jaren duren. Er is nu een bijdrage toegekend voor de eerste fase. Daar blijft het niet bij. Met leerpunten daarvan gaat de gemeente Midden-Groningen het vervolg van deze aanpak uitwerken en daarvoor later aanvullende financiering aanvragen.


Lees meer…