REGAIN

Een onderzoek naar minder medicijnresten, het hergebruik van gezuiverd afvalwater én het gebruik van gezuiverd afvalwater als bron voor industriewater.

In het project REGAIN wordt bij de zuivering in Garmerwolde de verwijdering van medicijnresten uit gezuiverd rioolwater onderzocht. Ook wordt gekeken hoe dit gezuiverde afvalwater als bron voor industriewater kan dienen. REGAIN is een gezamenlijk project van watertechnologiebedrijf WLN, kennis- en informatiecentrum CEW (Centre of Expertise Water Technologie), North Water als leverancier van industrieel industriewater en Waterschap Noorderzijlvest.

Waterkwaliteit en waterschaarste

De kwaliteit van het oppervlaktewater staat onder druk. De gemeten hoeveelheid medicijnresten in en rondom de Waddenzee stijgt en vormt mogelijk een gevaar voor planten en dieren. Bij de huidige zuiveringsmethodieken wordt maar een heel klein deel van resten van medicatie uit afvalwater gehaald. Daarnaast groeit de industrie in de havens van Delfzijl en de Eemshaven waardoor een grotere vraag naar zoet proceswater ontstaat. Dit betekent een grotere druk op de beperkte zoetwaterbronnen. Binnen REGAIN wordt onderzocht met welke innovatieve technieken het waterschap gezuiverd rioolwater kan ontdoen van medicijnresten. Daarnaast wordt gekeken op welke wijze dit gezuiverd rioolwater opgewerkt kan worden tot industrieel proceswater en daarmee als grondstof kan dienen voor de industriewaterzuivering van North Water. Dit onderzoeksproject moet leiden tot de benodigde kennis om een installatie op het huidige zuiveringsterrein bij Garmerwolde te bouwen.

Waddenbreed

De uitkomst van dit project zorgt voor de kennis om de waterkwaliteit en daarmee ecologie te verbeteren. Daarnaast draagt het project bij aan het verder circulair maken van havens door als industrie gebruik te maken van gezuiverd rioolwater. Hiermee behouden we onze zoetwaterbronnen voor de inzet ten behoeve van drinkwater en hygiëne. En tot slot kan de opgedane kennis Waddenbreed worden ingezet en langs de kustzone met vergelijkbare situaties toegepast worden.


Contactpersoon project
Meer informatie
Dit project maakt deel uit van provinciaal programma:

Het provinciaal programma draagt bij aan projecten die vaak gemeentegrens overstijgend zijn, maatschappelijke thema’s waar vaak een provinciale aanpak voor nodig is.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Provincie Groningen
Bijdrage aan ambities
Partners
WLN B.V., North Water B.V., Centre of Expertise for Water Technology (CEW), Waterschap Noorderzijlvest, Waddenfonds, Eemsdelta Green
Projectbudget
€ 3.479.526
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 1.739.763