Basisbanen

Extra werkgelegenheid creëren aan de basis van de arbeidsmarkt.

Ondanks de vele openstaande vacatures in de gemeente Groningen is er een groep mensen met een bijstandsuitkering die de aansluiting met de arbeidsmarkt niet kan maken. Dit terwijl zij wel over de mogelijkheid beschikken om werk te doen. Het gaat om mensen die vaak al langdurig werkloos zijn en veel tegenslagen hebben gehad in hun leven. In het haalbaarheidsonderzoek van het project bleek dat deze groep uit ongeveer 1200 mensen bestaat. De gemeente Groningen gaat met dit project deze mensen helpen aan een zogenoemde basisbaan.

Bijdrage aan de leefbaarheid

De komende jaren ontwikkelt de gemeente honderd banen aan de basis van de arbeidsmarkt, waar deze groep aan de slag kan. De gemeente zorgt ervoor dat de baan past bij de wensen, mogelijkheden en vaardigheden van de nieuwe werknemer. Werkzaamheden die vallen onder een basisbaan dragen bij aan betere leefbaarheid in de gemeente. Zo zijn er werknemers die afval verwijderen, zorgen voor minder overlast van fietsen, anderen helpen die minder zelfredzaam zijn of zich inzetten bij wijk- en buurtcentra. Naast het zinvolle werk krijgt de werknemer een beter inkomen en nieuwe sociale contacten.

Goed voorbeeld

Uit een afgeronde pilot bleek dat het creëren van extra werkgelegenheid een positief effect heeft op de leefbaarheid in de gemeente en op het welzijn van de deelnemers. De gemeente deelt de positieve resultaten van deze pilot met andere gemeenten en de politiek met als doel om basisbanen een structureel onderdeel te maken van het arbeidsmarktbeleid. De komende jaren zal de gemeente voortbouwen op de pilot met het Basisbanen-project.


Contactpersoon Nationaal Programma Groningen
Dit project maakt deel uit van provinciaal programma:

Het provinciaal programma draagt bij aan projecten die vaak gemeentegrens overstijgend zijn, maatschappelijke thema’s waar vaak een provinciale aanpak voor nodig is.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Provincie Groningen
Bijdrage aan ambities
Partners
Basisbanen
Projectbudget
€ 3.386.395
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 200.000