Aduarderdiep

Het inspireren van bezoekers en bewoners om de schoonheid en het erfgoed van het Aduarderdiep te ontdekken.

De gemeente Westerkwartier en provincie Groningen werken samen met Waterschap Noorderzijlvest aan het herstel en de zichtbaarheid van het cultuurhistorisch verleden van het Aduarderdiep, in het bijzonder Aduarderzijl. Het doel is om zowel toeristen als bewoners een verhoogde belevingswaarde te bieden.

Verbetering toeristische infrastructuur

Om het Reitdiepgebied op economisch, landschappelijk en ecologisch vlak te ontwikkelen, zetten zij in op verbetering en verduurzaming van de toeristische infrastructuur. Momenteel trekken veel toeristen snel door het tussenliggende gebied naar Lauwersoog, waardoor het Aduarderdiep-gebied niet optimaal wordt benut. De gemeente en de provincie willen een betere verbinding tussen toerisme in de stad en toerisme aan de waddenkust, zodat het hele tussenliggende gebied beter tot zijn recht komt.

Opknappen van Aduarderzijl en omgeving

Het gebiedsplan Aduarderdiep heeft verschillende maatregelen in zich om Aduarderzijl te versterken. Zoals het herstellen van het Groninger erfgoed, waaronder de zijlen, oude palingdichtzet en kanonnen uit de tijd van Bommen Berend, worden zorgvuldig hersteld. Ook het landschap rondom de zijlen wordt opgeknapt, met een duidelijke herkenbare dijk, een zichtbare oude schans en een meer open karakter.

Voorzieningen

Om de belevingswaarde te vergroten worden verschillende voorzieningen getroffen. De gemeente vergemakkelijkt het parkeren, vervangt de aanlegsteiger en er komt een nieuw informatiebord. Daarnaast worden wandelpaden, een vis- en zwemsteiger en een route langs de vuurbaken van het Reitdiep aangelegd. Deze aanpassingen zorgen ervoor dat het Aduarderdiep herkenbaar wordt, wat een impuls geeft aan het hele Reitdiepgebeid. Bovendien dient het project als een voorbeeldfunctie voor andere locaties langs de rivier.Contactpersoon project
Dit project maakt deel uit van lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Dit project maakt deel uit van provinciaal programma:

Het provinciaal programma draagt bij aan projecten die vaak gemeentegrens overstijgend zijn, maatschappelijke thema’s waar vaak een provinciale aanpak voor nodig is.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Provincie Groningen en gemeente Westerkwarier
Bijdrage aan ambities
Partners
Gebiedsraad Middag-Humsterland, Sportvisserij Groningen-Drenthe, TenneT, NUT Den Ham/Fransum, Dorpsvereniging Feerwerd/Ezinge, Waterschap Noorderzijlvest
Projectbudget
€ 4.500.000
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 1.200.000