Terug naar projectenoverzicht

Verankering resultaten precisielandbouw in Groningen

Sfeerbeeld van Groningse boeren die op een akker staan en de bodem onderzoeken door middel van precisielandbouw tijdens Nationale Proeftuin Precisielandbouw.
Projectinformatie
Status: In uitvoering Aanvrager: Provincie Groningen Partners: Nationale Proeftuin PrecisieLandbouw (NPPL), The Potato Valley, Innovatie landbouw veenkoloniën, Melkveeagenda, LTO Noord, AgroAgenda Noord-Nederland, SmartFarmingforNoordNederland, een melkveebedrijf in Kantens, een pootgoedteler in Vierhuizen en een zetmeelaardappelteler in Onstwedde Bijdrage: € 484.000,- excl. btw Thema: Natuur en klimaat Meer informatie

Bij precisielandbouw gaat het vooral om het maken van keuzes voor je bedrijf, die je baseert op data in plaats van op gevoel. Met satellietbeelden kun je bijvoorbeeld zien op welke plekken je gewas het beste groeit en waar precies bemesting nodig is. Zo zijn er heel veel precisietechnieken. Als je voldoende data hebt en deze juist kunt interpreteren, realiseer je een hogere productie op je land en kun je bijvoorbeeld besparen op meststoffen, water en gewasbeschermingsmiddelen. Meer opbrengst en dan ook nog eens milieuvriendelijker.

De Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) helpt in totaal 26 boeren en tuinders door ons hele land. Zij worden ondersteund door experts van de Wageningen University & Research, die deelnemers helpen om op hun bedrijf concreet aan de slag te gaan met specifieke toepassingen van precisielandbouw. Zo kunnen ze werken aan het verhogen van de opbrengst, het verlagen van de kosten, het verminderen van milieubelasting en het verbeteren van de voedselkwaliteit.

Door de ervaringen van de boeren die aan het landelijke project meedoen te delen met boeren in Groningen, hopen we dat er meer verdieping komt en boeren mooie stappen kunnen zetten op het gebied van precisielandbouw.

CORNÉ KEMPENAAR, PROJECTLEIDER VERANKERING RESULTATEN PRECISIELANDBOUW IN GRONINGEN

De drie Groningse boeren die meedoen aan de landelijke proeftuin kunnen hun kennis overdragen aan de boeren om hen heen. Hierdoor worden de resultaten van de landelijke proeftuin verankerd in de provincie.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?