Erfgoedpand aan de Kanaalweg in Overschild

Pilot karakteristieke panden Overschild

Een pilot waarin inwoners zoeken naar slimme manieren om de monumentale eigenschappen van erfgoedpanden in Overschild te bewaren of te vergroten.

Behoud van karakteristieke panden is belangrijk voor de leefbaarheid in dorpen. Erfgoed versterkt de herkenbaarheid en de lokale identiteit van een dorp. De inwoners van Overschild zijn samen met een visie voor de toekomst van het dorp gekomen. In de versterkingsopgave is Overschild een pilotdorp, zo ook voor de versterking van erfgoed. De pilot moet zorgen voor directe investeringen in erfgoedpanden met oog voor verduurzaming en herbestemming. Daarbij wordt in de pilot gezocht naar slimme manieren om de monumentale eigenschappen van de erfgoedpanden te bewaren of te vergroten.


Contactpersoon project
Dit project maakt deel uit van provinciaal programma:

Het provinciaal programma draagt bij aan projecten die vaak gemeentegrens overstijgend zijn, maatschappelijke thema’s waar vaak een provinciale aanpak voor nodig is.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Provincie Groningen
Bijdrage aan ambities
Partners
Pilot karakteristieke panden Overschild
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 2.000.000