Direct naar hoofdinhoud
Decoratieve afbeelding van de Eemshaven waar koelwater wordt aangelegd.

Duurzame industriewatervoorziening Delfzijl

De aanleg van een duurzame industriewaterleiding naar het industrieterrein in Delfzijl.

Dit project is de aanleg van een duurzame industriewaterleiding naar het industrieterrein in Delfzijl. Door de aanleg van deze nieuwe waterinfrastructuur kunnen nieuwe bedrijven die zich gaan vestigen in Delfzijl bediend worden met industriewater en wordt onnodig drinkwatergebruik door de industrie voorkomen.

Voordat de leiding daadwerkelijk in de grond ligt, moeten er veel zaken geregeld worden zoals onder andere een ontwerp, een bestek, verschillende vergunningen, overleggen met verschillende stakeholders, overeenkomsten met landeigenaren.


Dit project maakt deel uit van het provinciaal programma:

Het provinciaal programma draagt bij aan projecten die vaak gemeentegrens overstijgend zijn, maatschappelijke thema’s waar vaak een provinciale aanpak voor nodig is.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Thema
Jaartal van goedkeuring
2021
Aanvrager
Provincie Groningen
Partners
North Water bv, Groningen Seaports, Samenwerkende bedrijven Eemsmond, Chemport Europe, Waterschappen Noorderzijlvest en Hunze & Aa's, Groninger Landschap en Natuur, Natuur en Milieu Federatie
Projectbudget
€ 13.055.000
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 6.527.500

Meer projecten van het provinciaal programma: