De Groninger Energie Koepel (GrEK) en Buurkracht (onderdeel van Enpuls, Enexis Groep) willen samen zoveel mogelijk Groningers energiebesparende maatregelen laten nemen. Dit doen ze door gebruik te maken van de kracht van de buren en het netwerk aan lokale initiatieven en energiecoöperaties.

Energiebesparingsaanpak die buren samen in hun buurt energie laat besparen

GrEK levert diensten aan energiecoöperaties op het gebied van begeleiding, kennisdeling en collectieve projecten. GrEK bedient de koplopers in de energietransitie. Buurkracht verbindt en activeert bewoners met een digitaal platform, een app, marketing- en communicatieondersteuning en begeleiding. Daarbij hebben ze een energiebesparingsaanpak die buren samen in hun buurt energie laat besparen. Daarmee krijgt Buurkracht de middengroep in beweging.

Sinds 2015 combineren GrEK en Buurkracht hun aanpakken, met succes, zodat de energietransitie op lokaal niveau zoveel mogelijk draagvlak krijgt en mensen in beweging brengt.