Direct naar hoofdinhoud

Joint fact finding ‘Wind op Zee’

Diverse onderzoeken op het gebied van de wind op zee die met verschillende partijen worden besproken, aangevuld en in context geplaatst.

Wind op zee is steeds goedkoper geworden en is daarmee een efficiënte manier om duurzame energie op te wekken en CO2 te besparen. Grote hoeveelheden wind van zee toevoegen aan het huidige energiesysteem vraagt om innovatieve oplossingen.

Dit project ontvangt een bijdragen voor een joint fact finding ‘Wind op Zee’. Bij joint fact finding ontvangen verschillende partijen kennis en informatie over een bepaald thema. Deze informatie wordt op een interactieve manier tussen de partijen bediscussieerd, aangevuld, opnieuw besproken en gezamenlijk in context geplaatst. Voor Wind op Zee moeten diverse onderzoeken worden uitgevoerd, zoals een ecologisch onderzoek, een ruimtelijk onderzoek en een onderzoek naar de energievraag in Groningen.

De innovatieve oplossingen uit deze onderzoeken kunnen vervolgens ook worden toegepast in andere plaatsen in Nederland of zelfs buiten Nederland.


Dit project maakt deel uit van het provinciaal programma:

Het provinciaal programma draagt bij aan projecten die vaak gemeentegrens overstijgend zijn, maatschappelijke thema’s waar vaak een provinciale aanpak voor nodig is.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Thema
Jaartal van goedkeuring
2019
Aanvrager
Provincie Groningen
Partners
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Projectbudget
€ 250.000
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 146.000

Meer projecten van het provinciaal programma: