Getekende plattegrond van Landgoed De Camping, dat neergezet is op een voetbalveld in 't Zandt. Een lokaal initiatief dat gesteund is door de provincie Groningen.

Lokaal initiatief

Een subsidieregeling voor inwoners van het aardbevingsgebied voor bewonersinitiatieven die de woon- een leefomgeving beter, mooier en leuker maken.

De provincie Groningen heeft een subsidieregeling opgezet voor inwoners van gemeenten in het aardbevingsgebied voor bewonersinitiatieven die de woon- en leefomgeving beter, mooier en leuker maken. Hier zijn met deze subsidie al mooie projecten mogelijk gemaakt zoals Kerk Krewerd, Colorfull Bedum, Landgoed DeCamping en een bewegingstuin voor senioren. Het plafond van deze regeling wordt verhoogd, waardoor inwoners hun plannen kunnen blijven indienen. Inwoners worden actief uitgenodigd om actief te zijn en de lokale leefbaarheid te stimuleren.


Contactpersoon project
Dit project maakt deel uit van provinciaal programma:

Het provinciaal programma draagt bij aan projecten die vaak gemeentegrens overstijgend zijn, maatschappelijke thema’s waar vaak een provinciale aanpak voor nodig is.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Status
Aanvrager
Provincie Groningen
Bijdrage aan ambities
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 500.000