Direct naar hoofdinhoud
Decoratieve afbeelding van gekleurde huizen in Zoutkamp

Waterwerken Zoutkamp

Zoutkamp beschermen tegen het water en belangrijke extra's op het gebied van recreatie en leefbaarheid van het dorp.

Het project Waterwerken Zoutkamp moet Zoutkamp beschermen tegen het water en biedt kansen op het gebied van toerisme. Met het oog op de toekomst moet het gemaal in het dorp hersteld en opnieuw worden opgebouwd. De afvoercapaciteit van gemaal H.D. Louwes moet worden vergroot om overtollig regenwater slimmer en sneller af te voeren vanuit Het Hogeland naar het Lauwersmeer. Het is een groot waterwerkproject in samenwerking met Waterschap Noorderzijlvest.

En niet onbelangrijk: we houden droge voeten.

MATTHIJS VAN DER PLOEG, VOORZITTER GARNALENVISSERSBOND ZOUTKAMP

Vaarweg herstellen
Het ombouwen en renoveren van de historische sluis zorgt ervoor dat zij haar waterkerende functie terugkrijgt. Door het aanpassen van de sluis wordt ook de vaarweg naar het achterland hersteld, wat goed is voor de vaarrecreatie. Matthijs van der Ploeg, voorzitter van de garnalenvissersbond in Zoutkamp: “Door het verbeteren van het gemaal en het verplaatsen naar de dijk ontstaan er weer nieuwe kans voor Zoutkamp. En niet onbelangrijk: we houden droge voeten.”

Toerisme vergroten
Om toerisme en leefbaarheid verder te vergroten worden fiets- en wandelpaden aangelegd en worden bruggen voetganger- en fietsvriendelijker. Er komen nieuwe aanmeervoorzieningen en de entree van het dorp aan de noordkant wordt veiliger gemaakt. Al met al wordt Zoutkamp hiermee nog meer een plaats om te bezoeken en te verblijven in Het Hogeland, aan het nationaal park Lauwersmeer en als onderdeel van de waddenkust regio.

De totale bijdrage is verdeeld over de provincie en de gemeente Het Hogeland, beide € 1.765.500,-


Dit project maakt deel uit van het lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Dit project maakt deel uit van het provinciaal programma:

Het provinciaal programma draagt bij aan projecten die vaak gemeentegrens overstijgend zijn, maatschappelijke thema’s waar vaak een provinciale aanpak voor nodig is.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Thema's
Jaartal van goedkeuring
2020
Aanvrager
Gemeente Het Hogeland en provincie Groningen
Partners
Waddenfonds, Waterschap Noorderzijlvest, Commissie bodemdaling
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 3.531.000

Meer projecten van het lokaal programma: