Het project Waterwerken Zoutkamp moet Zoutkamp beschermen tegen het water en biedt kansen op het gebied van toerisme. Met het oog op de toekomst moet het gemaal in het dorp hersteld en opnieuw worden opgebouwd. De afvoercapaciteit van gemaal H.D. Louwes moet worden vergroot om overtollig regenwater slimmer en sneller af te voeren vanuit Het Hogeland naar het Lauwersmeer. Het is een groot waterwerkproject in samenwerking met Waterschap Noorderzijlvest.

En niet onbelangrijk: we houden droge voeten.

MATTHIJS VAN DER PLOEG, VOORZITTER GARNALENVISSERSBOND ZOUTKAMP

Vaarweg herstellen

Het ombouwen en renoveren van de historische sluis zorgt ervoor dat zij haar waterkerende functie terugkrijgt. Door het aanpassen van de sluis wordt ook de vaarweg naar het achterland hersteld, wat goed is voor de vaarrecreatie. Matthijs van der Ploeg, voorzitter van de garnalenvissersbond in Zoutkamp: “Door het verbeteren van het gemaal en het verplaatsen naar de dijk ontstaan er weer nieuwe kans voor Zoutkamp. En niet onbelangrijk: we houden droge voeten.”

Toerisme vergroten

Om toerisme en leefbaarheid verder te vergroten worden fiets- en wandelpaden aangelegd en worden bruggen voetganger- en fietsvriendelijker. Er komen nieuwe aanmeervoorzieningen en de entree van het dorp aan de noordkant wordt veiliger gemaakt. Al met al wordt Zoutkamp hiermee nog meer een plaats om te bezoeken en te verblijven in Het Hogeland, aan het nationaal park Lauwersmeer en als onderdeel van de waddenkust regio.

De totale bijdrage is verdeeld over de provincie en de gemeente Het Hogeland, beide € 1.765.500,-