Sfeerbeeld van mensen aan tafel die tijdens een overleg opletten en dingen noteren.

Sociale, mentale en gezondheidsondersteuning

Ondersteuning voor de gevolgen van de gaswinning met laagdrempelige projecten die bijdrage aan de gezondheid en welzijn van de inwoners.

De gaswinning heeft op zowel fysiek en mentaal gevolgen op de gezondheid. Het onderzoek Gronings Perspectief door Rijksuniversiteit Groningen laat zien dat meer dan 10.000 inwoners lijden aan negatieve gevolgen voor gezondheid en welzijn door de gaswinning. Daarom wordt er vanuit gemeenten, GGD en de Veiligheidsregio Groningen (VRG) gewerkt aan projecten en programma’s die concreet bijdragen aan de gezondheid van de inwoners. Laagdrempelig en breed inzetbare hulp is hierbij het uitgangspunt. Deze drie projecten die gestart zijn in 2018 dragen direct bij aan de urgente behoefte aan de ondersteuning voor inwoners.

Versterken handelingsperspectief € 162.581,-

Met een inwonerspanel ging de Veiligheidsregio Groningen op zoek naar verschillende mogelijkheden om te handelen bij aardbevingen. Op deze manier kon het panel bewoners uitleggen wat ze kunnen doen bij een aardbeving en welke partijen kunnen helpen.

Eerste Hulp Ben Jij

De campagne EHBJ helpt mensen voorbereiden op een noodsituatie. Een belangrijke aanleiding voor de campagne was de aardbevingsoefening in Zuidwolde. Deze oefening liet zien dat je in een noodsituatie altijd eerst op jezelf, buurtgenoten of omstanders aangewezen bent. De hulpdiensten zijn niet direct ter plekke. Met Eerste Hulp Ben Jij kun je je samen met je gezin, buurtgenoten of collega’s voorbereiden op een noodsituatie. Thuis, in je wijk, op je werk of op school.

Bijstand hulpverleners € 200.000,-

Hulpverleners van de veiligheidsregio, gemeenten en GGD in het gebied hebben vaak een dubbelrol. Zij zijn aan de ene kant zelf slachtoffer van aardbevingsschade en moeten aan de andere kant hun medebewoners neutraal en professioneel helpen. Dit kan leiden tot stress. Speciaal voor hen wordt coaching aangeboden die de veiligheidsregio samen met de politie ontwikkeld.

Versterken slagkracht brandweer € 371.000,-

De brandweer wordt geholpen met het aanschaffen van specifiek materiaal voor aardbevingen. Zo zijn hefkussens als een standaard aanvulling op de basisbepakking. Hiermee kan de brandweer zware objecten heffen, verplaatsen verspreiden en vastzetten.

De hefkussens zijn aangeschaft met het oog op de gevolgen van een mogelijke zware aardbeving, maar ze zijn in veel meer situaties te gebruiken.

JOHN BOS, PLOEGCHEF

Ook verlichtingsets voor nachtwerk wordt aan het materiaal van de brandweer toegevoegd. Door deze bijdrage kan de brandweer hun werk goed doen bij aardbevingsschade en draagt bij aan het veiligheidsgevoel dat leeft in de dorpen.


Contactpersoon project
Dit project maakt deel uit van provinciaal programma:

Het provinciaal programma draagt bij aan projecten die vaak gemeentegrens overstijgend zijn, maatschappelijke thema’s waar vaak een provinciale aanpak voor nodig is.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Status
Aanvrager
Provincie Groningen
Bijdrage aan ambities
Partners
GGD, Veiligheidsregio Groningen
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 177.581