Sfeerbeeld van het Eemskanaal bij Overschild.

Opgave Eemszijlen – Spui

Het vergroten en verleggen van de spuilocatie van het Eemskanaal omdat deze een beperkte capaciteit heeft voor het afvoeren van regenwater.

De spuilocatie van Eemskanaal, in het centrum van Delfzijl, heeft door de klimaatverandering een beperkte capaciteit voor het afvoeren van de toenemende hoeveelheden regenwater. De spuilocatie moet vergroot en verlegd worden.

Vanuit leefbaarheid en stedelijke ontwikkeling is de wens om de zuidkant van het centrum van Delfzijl verder te ontwikkelen tot een aantrekkelijk woon- en recreatiegebied. Rondom de huidige spuisluis wil de gemeente Delfzijl de leefbaarheid vergroten. Het ombouwen van de spuisluis naar een recreatiesluis gaat hier een flinke impuls aan geven. Daarvoor wordt het spui omgelegd via de Groote Polder in het dorp Oterdum. Dit is de groene zone tussen Termunten-Borgsweer en het industriegebied Oosterhorn. Het aanwezige groen heeft een recreatieve, ecologische en cultuurhistorische waarde.

Dit is een voorbeeldproject voor klimaatadaptieve kustzones. Door het versterken van natuurlijke verbindingen en het tegengaan van verzilting in combinatie met een flinke economische impuls voor Delfzijl en Termunten.

Dit project is onderdeel van de gebiedsontwikkeling in Delfzijl.


Contactpersoon project
Dit project maakt deel uit van provinciaal programma:

Het provinciaal programma draagt bij aan projecten die vaak gemeentegrens overstijgend zijn, maatschappelijke thema’s waar vaak een provinciale aanpak voor nodig is.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Provincie Groningen
Bijdrage aan ambities
Partners
Gemeente Delfzijl, Groninger Landschap, Groningen Seaports, Rijkswaterstaat, Waterschap Hunze & Aa’s
Projectbudget
€ 14.500.000
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 276.250