De spuilocatie van Eemskanaal, in het centrum van Delfzijl, heeft door de klimaatverandering een beperkte capaciteit voor het afvoeren van de toenemende hoeveelheden regenwater. De spuilocatie moet vergroot en verlegd worden.

Vanuit leefbaarheid en stedelijke ontwikkeling is de wens om de zuidkant van het centrum van Delfzijl verder te ontwikkelen tot een aantrekkelijk woon- en recreatiegebied. Rondom de huidige spuisluis wil de gemeente Delfzijl de leefbaarheid vergroten. Het ombouwen van de spuisluis naar een recreatiesluis gaat hier een flinke impuls aan geven. Daarvoor wordt het spui omgelegd via de Groote Polder in het dorp Oterdum. Dit is de groene zone tussen Termunten-Borgsweer en het industriegebied Oosterhorn. Het aanwezige groen heeft een recreatieve, ecologische en cultuurhistorische waarde.

Dit is een voorbeeldproject voor klimaatadaptieve kustzones. Door het versterken van natuurlijke verbindingen en het tegengaan van verzilting in combinatie met een flinke economische impuls voor Delfzijl en Termunten.

Dit project is onderdeel van de gebiedsontwikkeling in Delfzijl.