Docent en leerling werken samen in een werkplaats

Kansrijke Groningers

Ontwikkelkansen en een goede aansluiting op de arbeidsmarkt bieden aan kinderen en jongeren uit de regio.

Het doel van Kansrijke Groningers is optimale ontwikkelkansen en een goede aansluiting op de arbeidsmarkt bieden aan kinderen en jongeren uit de regio.

Vroeg kennismaken met het bedrijfsleven

In dit project draagt de provincie bij aan een herkenbare doorlopende leerlijn door te werken met een portfolio voor de schoolperiode van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs naar beroepsonderwijs. Leerlingen maken al vroeg kennis met wat er in bedrijven gebeurt en er vindt een uitwisseling van kennis en ervaring plaats. Dat faciliteert de provincie door de ontwikkeling van een platform waar bedrijven en scholen elkaar makkelijk kunnen vinden en gezamenlijk excursies, projecten, gastlessen en dergelijke kunnen organiseren. Voor specifieke groepen (kwetsbare) leerlingen worden extra activiteiten op gebied van ICT, techniek en ondernemerschap ontwikkeld om hun kansen op een succesvolle schoolloopbaan te vergroten. Het stimuleren en faciliteren van kennis en vaardigheden op het gebied van ICT (ook voor leerkrachten) maakt hier deel van uit.


Contactpersoon project
Meer informatie
Dit project maakt deel uit van provinciaal programma:

Het provinciaal programma draagt bij aan projecten die vaak gemeentegrens overstijgend zijn, maatschappelijke thema’s waar vaak een provinciale aanpak voor nodig is.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Provincie Groningen
Bijdrage aan ambities
Partners
Economic Board Groningen, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, SSPB Praktijkcentrum Bouw, OpleidingsBedrijf Metaal, Basicly, Jong Ondernemen, De Jonge Onderzoekers
Projectbudget
€ 4.262.000
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 2.123.000