Decoratieve afbeelding van een leidinggevende die een werknemer iets laat zien op een computer

Kansrijk Opleiden

Het verhogen van het aantal basisopleidingen voor laagopgeleiden zodat zij zich kunnen voorbereiden op (ander) betaald werk.

Voor een weerbare en wendbare beroepsbevolking is het belangrijk dat verschillende vormen van scholing, training, begeleiding en ontwikkeling op elk gewenst moment beschikbaar en toegankelijk zijn. Dat is nog lang niet altijd het geval. Kansrijk Opleiden richt zich daarom op het verhogen van het aantal basisopleidingen voor laagopgeleiden, waarbij de kosten gedekt zijn en de vraag vanuit de markt leidend is.

Kansberoepen

In dit project wordt scholing op basisvaardigheden georganiseerd, gericht op laagopgeleiden, die op twee manieren passend is: bij de bedrijven die vragen om personeel en bij de werkzoekenden en werkenden die zich voorbereiden op betaald (ander) werk. In dit project is een methode ontwikkeld om snel verbinding te maken tussen ‘kansberoepen’ en potentiële werknemers die (nog) niet aan de gestelde eisen voldoen. Daarnaast wordt extra aandacht besteed aan algemene vorming en de digitale vaardigheden die werkzoekenden én werkenden (vooral laagopgeleiden) nodig hebben om kansrijk te zijn om aan het werk te komen en aan het werk te blijven.


Contactpersoon project
Meer informatie
Dit project maakt deel uit van provinciaal programma:

Het provinciaal programma draagt bij aan projecten die vaak gemeentegrens overstijgend zijn, maatschappelijke thema’s waar vaak een provinciale aanpak voor nodig is.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Provincie Groningen
Bijdrage aan ambities
Partners
Arbeidsmarktregio Groningen, Werk in Zicht, VNO-NCW, MKB-Noord, FNV, Regionale Opleidingscentra, Platform Regionale Arbeidsmarkt
Projectbudget
€ 9.313.687
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 4.614.654