Voor een weerbare en wendbare beroepsbevolking is het belangrijk dat verschillende vormen van scholing, training, begeleiding en ontwikkeling op elk gewenst moment beschikbaar en toegankelijk zijn. Dat is nog lang niet altijd het geval. Kansrijk Opleiden richt zich daarom op het verhogen van het aantal basisopleidingen voor laagopgeleiden, waarbij de kosten gedekt zijn en de vraag vanuit de markt leidend is.

Kansberoepen

In dit project wordt scholing op basisvaardigheden georganiseerd, gericht op laagopgeleiden, die op twee manieren passend is: bij de bedrijven die vragen om personeel en bij de werkzoekenden en werkenden die zich voorbereiden op betaald (ander) werk. In dit project is een methode ontwikkeld om snel verbinding te maken tussen ‘kansberoepen’ en potentiële werknemers die (nog) niet aan de gestelde eisen voldoen. Daarnaast wordt extra aandacht besteed aan algemene vorming en de digitale vaardigheden die werkzoekenden én werkenden (vooral laagopgeleiden) nodig hebben om kansrijk te zijn om aan het werk te komen en aan het werk te blijven.