Direct naar hoofdinhoud
Decoratieve afbeelding van twee vrouwen met hun fiets voor een molen

Talent in de regio

Groningen voorbereiden op een toekomstige arbeidsmarkt door te onderzoeken hoe de arbeidsmarkt zich ontwikkelt en welke maatregelen genomen moeten worden als het tegenzit.

Met het project Talent in de Regio onderzoekt het Akkoord van Groningen hoe de arbeidsmarkt zich ontwikkelt. Het Akkoord van Groningen bestaat uit een samenwerking van Groningse scholen, lokale overheden, instanties voor werkgevers en werknemers en het universitaire ziekenhuis. Samen houden zij zich bezig met grote maatschappelijke vraagstukken van dit moment.

Klappen opvangen of erop inspelen
Er worden al verschillende maatregelen genomen om Groningen voor te bereiden op een toekomstige arbeidsmarkt. Daarom is het nodig om te weten hoe de arbeidsmarkt zich ontwikkelt en of deze maatregelen helpen om de klappen op te vangen als het tegenzit of om hier eventueel op in te spelen. De resultaten van deze maatregelen voor de beroepsbevolking en bedrijven staan hierbij centraal. Het project heeft drie deelprogramma’s die bijdragen aan het onderzoek:

  • Deelprogramma 1. Carrière en matchingtool
  • Deelprogramma 2. Talentregistratie en – monitoring
  • Deelprogramma 3. Kenniskringen, leercommunities en trainingsprogramma’s

Dit project maakt deel uit van het provinciaal programma:

Het provinciaal programma draagt bij aan projecten die vaak gemeentegrens overstijgend zijn, maatschappelijke thema’s waar vaak een provinciale aanpak voor nodig is.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Thema
Jaartal van goedkeuring
2021
Aanvrager
Provincie Groningen
Partners
Rijksuniversiteit Groningen, Noorderpoortcollege, Alfa College, Universitair Medisch Centrum Groningen, FNV, CNV, VNO-NCW, MKB-Noord, UWV, Groninger gemeenten
Projectbudget
€ 4.556.764
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 2.195.519

Meer projecten van het provinciaal programma: