Deelnemers op het StartFest festival

Talent Tour

Het vergroten van het beschikbare talent in het noorden om de krapte op de arbeidsmarkt te verminderen.

In Noord-Nederland is er een groot tekort aan medewerkers. Die krapte op de arbeidsmarkt houdt naar verwachting nog vele jaren aan. Dit biedt kansen voor inwoners die zich verder willen ontwikkelen of werkzoekend zijn. Elk talent telt! Project Talent Tour verbindt inwoners met leer- en werkplekken.

Voor iedereen

Via festivals genaamd StartFest gaat het project ‘on tour’ langs talenten in het noorden. Op verschillende locaties ook wel Talentperrons genoemd kunnen inwoners binnenlopen. Iedereen is welkom: jong, oud, geschoold, ongeschoold, werkzoekend of met een baan. Alles draait om beleving, activiteiten en ontmoetingen. Er worden verschillende opleidingen, omscholingstrajecten en trainingen aangeboden door lokale en regionale werkgevers, scholen en maatschappelijke organisaties. Het doel: het vergroten van het beschikbare talent om de krapte op de arbeidsmarkt te verminderen.

De arbeidsmarkt in Groningen is opgedeeld in verschillende subregio’s: Noord (Eemsdelta / Het Hogeland), Centraal (Groningen / Midden-Groningen), Oost (Oldambt / Veendam / Pekela / Stadskanaal / Westerwolde), West (Westerkwartier / Noordenveld) en Noord-Drenthe (Tynaarlo / Aa en Hunze / Assen). Het project gaat langs al deze regio’s.

Festivals genaamd Startfest

De festivals van Talent Tour zijn al in volle gang. Jaarlijks vindt StartFest in elke subregio plaats. De precieze invulling van deze evenementen wordt bepaald en georganiseerd door de vertegenwoordigers van de subregio en de samenwerkende partners. Bij ieder StartFest zijn sowieso presentaties van lokale en regionale werkgevers, Werk in Zicht partners (Werk in Zicht is de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe) en scholen. Ook zijn er activiteiten zoals theater, muziek en sport.

Binnen de arbeidsmarktregio is ervaring opgedaan met banenmarkten en werkfestivals. De banenmarkt georganiseerd in De Tramwerkplaats in Winschoten (2022) en het Werkfestival op het Suikerunieterrein in Groningen (2018) trokken veel bezoekers en standhouders. Deze festivals waren op één dag op één plek en hadden hiermee een bereik van meer dan 11.000 inwoners. Een groot succes.

Ook het eerste StartFest in de Euroborg in Groningen was een groot succes! Benieuwd? Bekijk de video hieronder.

Talentperrons

Talentperrons zijn interactieve en laagdrempeliger informatielocaties. Er worden tien perrons over de subregio’s verspreid. Inwoners kunnen bij zo’n informatielocatie binnen de openingstijden binnenlopen. Er wordt ter plekke gekeken waar inwoners naar op zoek zijn, wat hun talenten zijn en wat hun huidige vaardigheden zijn. Ze kunnen zich oriënteren, informatie krijgen over passende talentontwikkeling voor leren en werken én gesprekken aangaan met deskundigen.

Het al bestaande Talentperron aan het Harm Buiterplein in Groningen dient als voorbeeld. Dit Talentperron heeft eerst twee jaar als pilot gedraaid. Stakeholders van het project zoals gemeenten, UWV, onderwijspartijen, sociale partners, welzijnsorganisaties en werkgevers waren positief over de resultaten. Steekproeven lieten ziet dat inwoners de Talentperrons ook als zeer positief hebben ervaren.


Contactpersoon Nationaal Programma Groningen
Meer informatie
Dit project maakt deel uit van provinciaal programma:

Het provinciaal programma draagt bij aan projecten die vaak gemeentegrens overstijgend zijn, maatschappelijke thema’s waar vaak een provinciale aanpak voor nodig is.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Provincie Groningen
Bijdrage aan ambities
Partners
Gemeente Aa en Hunze, Gemeente Westerkwartier, Gemeente Groningen, Gemeente Noordenveld, Gemeente Het Hogeland, Gemeente Eemsdelta, Gemeente Midden-Groningen, Gemeente Oldambt, Gemeente Veendam, Gemeente Tynaarlo, Gemeente Pekela, Gemeente Westerwolde, Gemeente Assen, Gemeente Stadskanaal, UWV, Verschillende sociaal ontwikkelbedrijven, Alfa College, Noorderpoort, Terra, ROC Drenthe College, Basisonderwijs, Speciaal onderwijs, Hanze Hogeschool, Rijksuniversiteit Groningen (RUG), FNV CNV, VNO-NCW, Provincie Groningen
Projectbudget
€ 7.621.338
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 4.156.938