Direct naar hoofdinhoud

Warmtetransport Eemsdelta-Groningen

De realisatie van warmtetransport tussen Eemsdelta en Groningen als belangrijke stap naar de inzet van restwarmte.

Met dit project wordt warmtetransport tussen Eemsdelta en Groningen gerealiseerd. Het is een belangrijke stap naar de inzet van restwarmte uit de Eemsdelta in Groningen, Delfzijl en Appingedam, ook ten behoeve van de Regionale Energie Strategie.

Onderzoeken en studies
Verschillende studies moeten hieraan bijdragen. Bijvoorbeeld een studie naar het ontsluiten van bronnen in de Eemshaven en op het Chemiepark Delfzijl. Maar ook naar het aansluiten van Delfzijl, Appingedam en Groningen op de proeftuin aardgasvrije wijken. Net als het uitvoeren van onderzoek naar innovatieve technologieën voor collectieve warmtesystemen en het onderzoeken van de Europese subsidiemogelijkheden zoals ELENA ten behoeve van de warmtetransitie.


Dit project maakt deel uit van het provinciaal programma:

Het provinciaal programma draagt bij aan projecten die vaak gemeentegrens overstijgend zijn, maatschappelijke thema’s waar vaak een provinciale aanpak voor nodig is.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Thema
Jaartal van goedkeuring
2019
Aanvrager
Provincie Groningen
Projectbudget
€ 1.100.000
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 1.084.000

Meer projecten van het provinciaal programma: