Armoede en gedragspatronen kunnen generatieslang overgaan van ouder op kind. Gedragspatronen die zich van generatie op generatie ontwikkelen worden door hulpverleners niet altijd herkend en begrepen. Daarom worden ervaringsdeskundigen ingezet om deze armoede te doorbreken.

Eigen ervaringen inzetten

Een opgeleide ervaringsdeskundige weet eigen ervaringen met armoede en sociale uitsluiting in te zetten in het contact. De deskundige spreekt dezelfde taal, verbaal en non-verbaal, en herkent de patronen in generatiearmoede. Deze persoon gaat met een hulpverlener uit het sociale team en/of Kredietbank Midden-Groningen samen aan de slag om anders te kijken, te denken en te doen.