Direct naar hoofdinhoud
Decoratieve afbeelding van een jongen dat met zijn hoofd in zijn armen tegen een muur zit

Ervaringsdeskundigen armoede en sociale uitsluiting

Het inzetten van ervaringsdeskundigen bij generatiearmoede die dezelfde taal en patronen herkent.

Armoede en gedragsproblemen kunnen generatieslang overgaan van ouder op kind. Gedragsproblemen die zich van generatie op generatie ontwikkelen worden door hulpverleners niet altijd herkend en begrepen. Daarom worden ervaringsdeskundigen ingezet om deze armoede te doorbreken.

Eigen ervaringen inzetten
Een opgeleide ervaringsdeskundige weet eigen ervaringen met armoede en sociale uitsluiting in te zetten in het contact. De deskundige spreekt dezelfde taal, verbaal en non-verbaal, en herkent de patronen in generatiearmoede. Deze persoon gaat met een hulpverlener uit het sociale team en/of Kredietbank Midden-Groningen samen aan de slag om anders te kijken, te denken en te doen.


Dit project maakt deel uit van gemeente Midden-Groningen:

‘Hart voor Midden-Groningen’ is de titel van het lokaal programma voor de gemeente Midden-Groningen.  Het programma verbeterd de leefbaarheid en geeft perspectief voor de toekomst. In samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn ongeveer 45 projecten benoemd die de gemeente de komende tien jaar gaat uitvoeren. Voor dit lokale programma is 55 miljoen euro…

Dit project maakt deel uit van het lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Thema's
Aanvrager
Gemeente Midden-Groningen
Partners
Gemeentelijke Krediet Bank (GKB), Werk en Inkomen (BWRI), Humanitas, Stichting Sterk uit Armoede, Stichting Kwartier Zorg & Welzijn
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 764.990

Meer projecten van gemeente Midden-Groningen: