Direct naar hoofdinhoud
Decoratieve afbeelding van een jongen dat met zijn hoofd in zijn armen tegen een muur zit

Ervaringsdeskundigen armoede en sociale uitsluiting

Het inzetten van ervaringsdeskundigen bij generatiearmoede die dezelfde taal en patronen herkent.

Armoede en gedragsproblemen kunnen generatieslang overgaan van ouder op kind. Gedragsproblemen die zich van generatie op generatie ontwikkelen worden door hulpverleners niet altijd herkend en begrepen. Daarom worden ervaringsdeskundigen ingezet om deze armoede te doorbreken.

Eigen ervaringen inzetten
Een opgeleide ervaringsdeskundige weet eigen ervaringen met armoede en sociale uitsluiting in te zetten in het contact. De deskundige spreekt dezelfde taal, verbaal en non-verbaal, en herkent de patronen in generatiearmoede. Deze persoon gaat met een hulpverlener uit het sociale team en/of Kredietbank Midden-Groningen samen aan de slag om anders te kijken, te denken en te doen.


Dit project maakt deel uit van het lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Thema's
Jaartal van goedkeuring
2021
Aanvrager
Gemeente Midden-Groningen
Partners
Gemeentelijke Krediet Bank (GKB), Werk en Inkomen (BWRI), Humanitas, Stichting Sterk uit Armoede, Stichting Kwartier Zorg & Welzijn
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 764.990

Meer projecten van het lokaal programma: