Verbeteren veiligheid Midden-Groningen

Het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente door onder andere aanwezig te zijn in kwetsbare wijken.

Gemeente Midden-Groningen richt zich met dit project op de verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente. Inwoners moeten zich weer veilig voelen om mensen aan te spreken of om de politie en de gemeente in te schakelen. Het project duurt bestaat uit twee fasen.

Gemeente in de wijk

In de eerste fase heeft onderzoek een duidelijk beeld gegeven van de onveiligheid, overlast en criminaliteit in Midden-Groningen. Na dit onderzoek is gekeken naar de wijken die het meest kwetsbaar zijn, dit zijn Spoorstraat-Kieldiep en Gorecht-West. Hier wordt gestart met het verbeteren van de veiligheid. Er is een veiligheidsregisseur aangesteld die de wijk kent. Deze persoon loopt veel over straat en gaat met bewoners en ondernemers in gesprek en bekijkt de problemen met eigen ogen. Daarnaast legt de veiligheidsregisseur contact met belangrijke instellingen in de wijk, zoals de politie en gemeentelijke diensten.

In de wijk of buurt waar je woont moet je je vooral als kinderen en jeugd veilig kunnen voelen om te kunnen ontplooien en ontwikkelen.

BURGEMEESTER ADRIAAN HOOGENDOORN

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn ziet dit project als een belangrijke randvoorwaarde voor het slagen van andere projecten: “In de wijk of buurt waar je woont moet je je vooral als kinderen en jeugd veilig kunnen voelen om te kunnen ontplooien en ontwikkelen. Met gedegen onderzoek en een intensieve gerichte aanpak kunnen we veel doen om veelvoorkomende criminaliteit effectief in te dammen. Daar willen we fors in investeren.

Tweede fase

In de tweede fase zet de gemeente in  op verschillende activiteiten die de veiligheid en leefbaarheid voor langere tijd zullen verbeteren. Verschillende organisaties gaan bijvoorbeeld vaker overleggen over ingewikkelde problemen en komen met handige en realistische oplossingen. In de wijken Spoorstraat-Kieldiep en Gorecht-West zijn de eerste overleggen al geweest. Andere voorbeelden in de wijkaanpak zijn een campagne waardoor bewoners bewust worden van veiligheid, een stratenaanpak, een project genaamd straatetiquette en wijkschouwen.

Toekomst

Van de ervaringen die zijn opgedaan in de wijken wil de gemeente leren. Deze ervaringen gebruikt de gemeente vervolgens om ook in andere wijken problemen aan te pakken.


Dit project maakt deel uit van lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Gemeente Midden-Groningen
Bijdrage aan ambities
Partners
Politie Noord-Nederland, Samenwerkings- en kennisorganisatie RIEC-Noord, ProFacto, Openbaar Ministerie, Samenwerkings- en kennisorganisatie Zorg- en Veiligheidshuis Groningen, Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen (ODG)
Projectbudget
€ 3.758.593
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 3.663.716
Projectnieuws