Direct naar hoofdinhoud
Decoratieve foto van spelende kinderen op een trampoline

Verbeteren veiligheid Midden-Groningen

Het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente door onder andere aanwezig te zijn in de wijk.

Gemeente Midden-Groningen richt zich met dit project op de verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente. De gemeente wil (onder andere met een veiligheidsregisseur) aanwezig zijn in de wijk. Inwoners moeten zich weer veilig voelen om mensen aan te spreken of om de politie en de gemeente in te schakelen.

Gemeente aanwezig in de wijk
In de wijken wordt een veiligheidsregisseur aangesteld die de wijk kent. Deze persoon loopt veel over straat en gaat met bewoners en ondernemers in gesprek en bekijkt de problemen met zijn eigen ogen. Daarnaast legt hij contact met de belangrijke instituties in de wijk, zoals politie en gemeentelijke diensten.

In de wijk of buurt waar je woont moet je je vooral als kinderen en jeugd veilig kunnen voelen om te kunnen ontplooien en ontwikkelen.

BURGEMEESTER ADRIAAN HOOGENDOORN

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn ziet dit project als een belangrijke randvoorwaarde voor het slagen van andere projecten: “In de wijk of buurt waar je woont moet je je vooral als kinderen en jeugd veilig kunnen voelen om te kunnen ontplooien en ontwikkelen. Met gedegen onderzoek en een intensieve gerichte aanpak kunnen we veel doen om veelvoorkomende criminaliteit effectief in te dammen. Daar willen we fors in investeren.”

Vervolg
De bijdrage is voor de eerste fase, met de leerpunten van dit project gaat de gemeente het vervolg van deze aanpak uitwerken.


Dit project maakt deel uit van het lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Thema
Jaartal van goedkeuring
2021
Aanvrager
Gemeente Midden-Groningen
Partners
Politie Noord-Nederland, Samenwerkings- en kennisorganisatie RIEC-Noord, ProFacto, Openbaar Ministerie, Samenwerkings- en kennisorganisatie Zorg- en Veiligheidshuis Groningen, Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen (ODG)
Projectbudget
€ 908.500
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 858.500

Meer projecten van het lokaal programma: