Direct naar hoofdinhoud
Decoratieve afbeelding van een man en een vrouw die samen op een bankje iets aan het overleggen zijn
Projectinformatie

Aanvrager:
Provincie Groningen
Partners:
Bijdrage:
€ 1.030.000,-
Programma:
Provinciaal programma

De verschillende projecten uit Werken aan Ontwikkeling zijn gericht op activiteiten voor verschillende groepen van de beroepsbevolking en verschillende bedrijven. Ze hebben gemeen dat in alle gevallen schotten tussen organisaties en hun kennis, ervaring en activiteiten worden doorbroken. Dat is noodzakelijk om te komen tot (infrastructuur voor) een lerende regio. Nieuwe oplossingen komen voornamelijk voort uit nieuwe verbindingen. Die wil provincie Groningen daarom (naast de bestaande projecten) stimuleren.

Nieuwe activiteiten
Met een verbindingsfonds wil de provincie door middel van een stimuleringsregeling verschillende typen partijen (bedrijven, overheden, scholingsinstellingen) stimuleren om gezamenlijk tot nieuwe activiteiten te komen die bijdragen aan een leven lang ontwikkelen en het versterken van personen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?