Direct naar hoofdinhoud
Decoratieve afbeelding van een man en een vrouw die samen op een bankje iets aan het overleggen zijn

Verbindingsfonds

Een stimuleringsregeling om verschillende partijen te stimuleren om gezamenlijk tot nieuwe activiteiten te komen die bijdragen aan een leven lang ontwikkelen.

De verschillende projecten uit Werken aan Ontwikkeling zijn gericht op activiteiten voor verschillende groepen van de beroepsbevolking en verschillende bedrijven. Ze hebben gemeen dat in alle gevallen schotten tussen organisaties en hun kennis, ervaring en activiteiten worden doorbroken. Dat is noodzakelijk om te komen tot (infrastructuur voor) een lerende regio. Nieuwe oplossingen komen voornamelijk voort uit nieuwe verbindingen. Die wil provincie Groningen daarom (naast de bestaande projecten) stimuleren.

Nieuwe activiteiten
Met een verbindingsfonds wil de provincie door middel van een stimuleringsregeling verschillende typen partijen (bedrijven, overheden, scholingsinstellingen) stimuleren om gezamenlijk tot nieuwe activiteiten te komen die bijdragen aan een leven lang ontwikkelen en het versterken van personen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.


Dit project maakt deel uit van het provinciaal programma:

Het provinciaal programma draagt bij aan projecten die vaak gemeentegrens overstijgend zijn, maatschappelijke thema’s waar vaak een provinciale aanpak voor nodig is.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Thema
Jaartal van goedkeuring
2021
Aanvrager
Provincie Groningen
Partners
Platform Regionale Arbeidsmarkt, Groninger gemeenten
Projectbudget
€ 2.061.250
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 1.030.000

Meer projecten van het provinciaal programma: