Decoratieve afbeelding van een man en een vrouw die samen op een bankje iets aan het overleggen zijn

Verbindingsfonds

Een stimuleringsregeling om verschillende partijen te stimuleren om gezamenlijk tot nieuwe activiteiten te komen die bijdragen aan een leven lang ontwikkelen.

De verschillende projecten uit Werken aan Ontwikkeling zijn gericht op activiteiten voor verschillende groepen van de beroepsbevolking en verschillende bedrijven. Ze hebben gemeen dat in alle gevallen schotten tussen organisaties en hun kennis, ervaring en activiteiten worden doorbroken. Dat is noodzakelijk om te komen tot (infrastructuur voor) een lerende regio. Nieuwe oplossingen komen voornamelijk voort uit nieuwe verbindingen. Die wil provincie Groningen daarom (naast de bestaande projecten) stimuleren.

Het verbindingsfonds is beschikbaar voor organisaties, die een verbinding aangaan om nieuwe oplossingen te bedenken om mensen aan het werk te krijgen, te houden en zich een leven lang ontwikkelen.

Wie komen in aanmerking voor een subsidie?

Dat kan eigenlijk iedere organisatie zijn. Bijvoorbeeld sportorganisaties die ideeën hebben over hoe zij samen met bedrijven, jongeren aan werk kunnen helpen. Of organisaties die de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers willen vergroten door hen samen met een jongerenorganisatie een rol te geven bij de scholing van werkzoekenden. Voorwaarde is dat er wordt samengewerkt met een organisatie op een ander werkterrein. Ook gaat het om vernieuwende plannen om een leven lang ontwikkelen te stimuleren.

De provincie werkt met onderwijs, overheden en andere partners samen om de Groningse beroepsbevolking wendbaarder en weerbaarder te maken. Een leven lang ontwikkelen draagt daar aan bij en hiervoor lopen al verschillende projecten. Maar we willen ook gebruik maken van de denkkracht en deskundigheid van andere organisaties -op de arbeidsmarkt of daarbuiten- zodat we alle mogelijkheden benutten. Het Verbindingsfonds stimuleert samenwerking en vernieuwing waardoor zoveel mogelijk mensen mee kunnen blijven doen op de arbeidsmarkt.

TJEERD VAN DEKKEN, GEDEPUTEERDE

Waar moeten plannen aan voldoen?

Organisaties die in aanmerking willen komen voor een subsidie van maximaal 100.000 euro moeten samen met een organisatie op een ander werkterrein een vernieuwend plan indienen en zelf de helft van de kosten dragen. Minimaal 25 mensen moeten hiervan door scholing of versterking van hun positie op de arbeidsmarkt van profiteren.

Eerdere projecten

Het fonds is twee keer eerder opengesteld en heeft daarbij drie projecten opgeleverd. Het gaat om een project waarbij oudere werknemers, in aanloop naar hun pensioen, een carrière-switch maken door kansarme jongeren te begeleiden en daarbij loopbaanbegeleiding krijgen. Het andere project helpt mensen in de bijstand weer aan werk door belemmeringen weg te nemen. Het derde project leert werkzoekenden ICT-basisvaardigheden om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Voor deze projecten is in totaal ruim 200.000 euro uitgekeerd.

Wanneer en hoe aanvragen?

Het Verbindingsfonds wordt in verschillende periodes opengesteld. Per periode komen de vijf beste plannen in aanmerking voor een subsidie. Bekijk de website van de provincie Groningen voor meer informatie over het aanvragen.


Contactpersoon project
Dit project maakt deel uit van provinciaal programma:

Het provinciaal programma draagt bij aan projecten die vaak gemeentegrens overstijgend zijn, maatschappelijke thema’s waar vaak een provinciale aanpak voor nodig is.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Provincie Groningen
Bijdrage aan ambities
Partners
Platform Regionale Arbeidsmarkt, Groninger gemeenten
Projectbudget
€ 2.061.250
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 1.030.000
Projectnieuws