Direct naar hoofdinhoud
Logo van Hive.Mobility

Hive.Mobility centre

Een unieke plek waar verschillende mensen samenwerken aan oplossing op het gebied van slimme mobiliteit.

Hive.Mobility is een unieke plek in Noord-Nederland waar overheden, studenten, kennisinstellingen en het bedrijfsleven samenwerken aan oplossing op het gebied van slimme mobiliteit.

Samen op zoek naar groene manieren van vervoer
Ze zoeken samen naar slimme en groene manieren van vervoer van personen en goederen. Studenten krijgen onderwijs en doen onderzoek. Ook worden praktijkopdrachten uitgevoerd en pilots gedaan. Hive.Mobility is een locatie voor het doorgeven van kennis en een plek om te laten zien wat er mogelijk is op het gebied van slimme mobiliteit. Het doel is kennis, expertise en initiatieven op dit gebied met elkaar te verbinden.

Ik verwacht in onze provincie de komende jaren heel veel energie, innovatieve ideeën en een bundeling van krachten rondom mobiliteit. Die krachtenbundeling is hét sterke punt. Samen werken we aan morgen, aan de toekomst, én aan dat beeld dat moet gaan ontstaan: in Groningen gebeurt het!

ILSE MENSINK, PROGRAMMACOÖRDINATOR HIVE.MOBILITY

Hive.Mobility richt zich op de volgende onderwerpen:

  1. Slimme (stads)logistiek
  2. Open en verbonden netwerken voor goederen- en personenvervoer (zoals Hubs en Mobility as a Service, MaaS)
  3. Verduurzaming van mobiliteit en infrastructuur
  4. Autonoom vervoer over land, water, rails en door de lucht
  5. Smart vehicles (communicatie tussen voertuigen, wegkant en in het netwerk, 5G, datadeling)

Meer informatie
Dit project maakt deel uit van het provinciaal programma:

Het provinciaal programma draagt bij aan projecten die vaak gemeentegrens overstijgend zijn, maatschappelijke thema’s waar vaak een provinciale aanpak voor nodig is.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Thema's
Jaartal van goedkeuring
2019
Aanvrager
Provincie Groningen
Partners
Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Noorderpoort, Gemeente Groningen, Hitachi Capital Mobility, Arriva, Qbuzz, RobotTuner, Century, Holthausen, Energy Expo, Groningen Bereikbaar, OV-bureau Groningen Drenthe, Demcon, Samenwerkingsverband regio Groningen-Assen
Projectbudget
€ 3.815.000
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 526.250

Meer projecten van het provinciaal programma: