Hive Mobility Centre

Een unieke plek waar verschillende mensen samenwerken aan oplossingen op het gebied van slimme mobiliteit.

Hive.Mobility is een unieke plek in Noord-Nederland waar overheden, studenten, kennisinstellingen en het bedrijfsleven samenwerken aan oplossing op het gebied van mobiliteit voor personen- en goederenvervoer.

Samen op zoek naar groene manieren van vervoer

De partijen zoeken samen naar slimme en groene manieren van vervoer van personen en goederen. Studenten krijgen onderwijs en doen onderzoek. Ook worden praktijkopdrachten uitgevoerd en pilots gedaan. Hive.Mobility is een locatie voor het doorgeven van kennis en een plek om te laten zien wat er mogelijk is op het gebied van slimme mobiliteit. Het doel is kennis, expertise en initiatieven op dit gebied met elkaar te verbinden.

Samen werken we aan morgen, aan de toekomst, én aan dat beeld dat moet gaan ontstaan: in Groningen gebeurt het!

ILSE MENSINK, PROGRAMMACOÖRDINATOR HIVE.MOBILITY

Hive Mobility Center in fases

Het project Hive.Mobility bestaat uit verschillende fases, waarbij de eerste fase gericht was op het opzetten van de organisatie. Verschillende partners hebben in deze fase de doelen voor Hive.Mobility bepaald. Ook is er samenwerking gezocht met partijen voor publiciteit en financiering vanuit de Rijksoverheid en Europa.

De tweede fase gaat over het maken van een gezamenlijke eigen plek voor alle Hive.Mobility partners; het Hive Mobility Center. Het sneller ontwikkelen van producten en diensten op het gebied van slimme en groene mobiliteit staat hier centraal en aan de hand van een testbaan kan kennis gedeeld worden. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden werken hier samen en zorgen daardoor bijvoorbeeld voor goed opgeleide werknemers, die beter aansluiten bij de toekomstige arbeidsmarkt in de mobiliteitssector. Daarnaast komt een experience gedeelte, waar bezoekers op een interactieve manier worden meegenomen in de ontwikkelingen in de mobiliteitswereld en waar ze deze innovaties echt kunnen beleven.


Contactpersoon project
Meer informatie
Dit project maakt deel uit van provinciaal programma:

Het provinciaal programma draagt bij aan projecten die vaak gemeentegrens overstijgend zijn, maatschappelijke thema’s waar vaak een provinciale aanpak voor nodig is.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Status
Aanvrager
Provincie Groningen
Bijdrage aan ambities
Partners
Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Noorderpoort, Gemeente Groningen, Hitachi Capital Mobility, Arriva, Qbuzz, RobotTUNER, Century, Holthausen, Energy Expo, Groningen Bereikbaar, OV-bureau Groningen Drenthe, Demcon, Samenwerkingsverband regio Groningen-Assen
Projectbudget
€ 3.815.000
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 2.341.250
Projectnieuws