Direct naar hoofdinhoud
Decoratieve afbeelding van vaarrecreatie in Oost-Groningen met een boot en twee vissers langs de kant.

Regiomarketing Zuid- en Oost-Groningen

Vijf Groninger gemeenten, de provincie en het toeristisch bedrijfsleven werken samen om meer toeristen te trekken.

Vijf gemeenten (Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Westerwolde) en de toeristische ondernemers in Zuid- en Oost-Groningen werken samen om meer toeristen te trekken. Dit doen zij vanaf 1 januari 2022 samen in één regiomarketingorganisatie: Stichting ZO Groningen (Zuid- en Oost-Groningen).

Eén regiomarketingorganisatie
De organisatie gaat de kracht van de regio gebruiken om, in nauwe afstemming met Marketing Groningen, meer toeristen naar Zuid- en Oost-Groningen te trekken en ze langer vast te houden. Ook wil de organisatie bijvoorbeeld meer vrijetijdsmogelijkheden opzetten voor inwoners én ervoor zorgen dat bezoekers meer uitgeven in de regio, waarmee ze de lokale economie stimuleren. De regio kent drie sterke toeristische gebieden: Oldambt, Westerwolde en De Veenkoloniën. Gezamenlijk vormen deze drie aantrekkelijke bestemmingen, die elkaar onderling ook weer versterken.


Dit project maakt deel uit van gemeente Oldambt:

Samen de schouders eronder

  • Projecten die bijdragen aan de toekomst van Groningen
  • Waarmee gemeenten en inwoners samen aan de slag gaan
  • Bijvoorbeeld dorps- en wijkvernieuwing 

Dit project maakt deel uit van het lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Dit project maakt deel uit van provinciaal programma:

Het provinciaal programma draagt bij aan projecten die vaak gemeentegrens overstijgend zijn, maatschappelijke thema’s waar vaak een provinciale aanpak voor nodig is.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Thema's
Aanvrager
Provincie Groningen en gemeente Oldambt
Partners
Gemeente Westerwolde, Gemeente Stadskanaal, Gemeente Veendam, Gemeente Pekela
Projectbudget
€ 2.700.000
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 900.000
Projectnieuws