Direct naar hoofdinhoud

Zon op Alle Daken

Een pilotproject om zoveel mogelijk daken en beschikbaar dakoppervlak benutten voor zonne-energie.

“We zien allemaal dat er nog heel veel daken zonder zonnepanelen zijn, of met maar een paar panelen, terwijl er veel meer op passen. Dat is natuurlijk zonde”, zegt gedeputeerde Nienke Homan van de provincie Groningen. “De rest van het dak blijft onbenut, terwijl er verderop in de straat wellicht iemand woont met een ongeschikt dak. Zon Op Alle Daken biedt daar een oplossing voor.”

Gebruikmaken van zonne-energie zonder zelf zonnepanelen te plaatsen
‘Zon Op Alle Daken’ (ZOAD) is een project dat zoveel mogelijk daken en beschikbaar dakoppervlak wil benutten voor zonne-energie. In het verlengde daarvan ontstaat de mogelijkheid om ook huishoudens, scholen, verenigingen en mkb’ers zonder geschikt eigen dak, laagdrempelig te laten profiteren van de lokaal opgewekte zonne-energie. Zo kunnen ze toch gebruikmaken van de zonne-energie zonder dat ze om welke reden dan ook de mogelijkheid hebben om zelf zonnepanelen te plaatsen.

We zien allemaal dat er nog heel veel daken zonder zonnepanelen zijn, of met maar een paar panelen, terwijl er veel meer op passen. Dat is natuurlijk zonde.

GEDEPUTEERDE NIENKE HOMAN

Het project kent een coöperatieve opzet zonder commercieel winstoogmerk. De gevraagde bijdrage vanuit Nationaal Programma Groningen wordt gebruikt om een eerste pilotproject te starten om het concept in de praktijk verder te ontwikkelen en te toetsen.


Dit project maakt deel uit van het provinciaal programma:

Het provinciaal programma draagt bij aan projecten die vaak gemeentegrens overstijgend zijn, maatschappelijke thema’s waar vaak een provinciale aanpak voor nodig is.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Thema
Jaartal van goedkeuring
2019
Aanvrager
Provincie Groningen
Partners
Coöperatie Zon Op Alle Daken
Projectbudget
€ 110.000
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 50.000

Meer projecten van het provinciaal programma: