Groep mensen op de foto die de pachtovereenkomst Midwolder Bouwten hebben ondertekent.

Pilot natuurinclusieve landbouw Midwolder Bouwten

Een pilot met een nieuwe vorm van landbouw waarbij overgestapt wordt op duurzame landbouw en het produceren van gezonde voeding.

Voortdurende prijsverlagingen in de landbouw zijn schadelijk voor de natuur en de bedrijven binnen de sector. Overstappen op duurzame landbouw en het produceren van gezonde voeding zorgt voor een sterkere positie van het landbouwbedrijf en een rijke leefomgeving. Deze nieuwe vorm van landbouw wordt natuurinclusieve landbouw genoemd.

Pilot van vijf jaar

In de komende vijf jaar wordt op 60 hectare akkergebied in Midwolda een aantal natuurinclusieve maatregelen genomen. Al deze maatregelen zijn gericht op een gezonde bodem en herstel van biodiversiteit. Het Groninger Landschap stelt grond beschikbaar om te onderzoeken hoe akkerbouw uitgevoerd kan worden zodat dit goed is voor de natuur en de boeren. De pilot richt zich op gemakkelijk toepasbare maatregelen die je kunt toevoegen aan de akkerbouw. Er wordt gekeken naar de effecten op de bodem, de biodiversiteit en uiteraard de kosten en opbrengsten.

In vijf vlakken verschillende gewassen

De grond wordt opgedeeld in vijf vlakken waarop verschillende gewassen worden geteeld. Na elke oogst veranderen de gewassen van vlak. Langs de akkers komt een rand met bloemen. Er wordt bemest met ruige stalmest, minder gebruik gemaakt van gewasbeschermingsmiddelen en er wordt niet geploegd.

De pilot is bedoeld als proeftuin voor andere boeren

Er wordt getest hoe deze maatregelen zorgen voor een duurzame manier van akkerbouw en het voorkomen van bodemuitputting. Zo kunnen insecten uit de bloemenrand en bodemdieren helpen met het bestrijden van ongedierte en zorgen voor een betere productie.


Contactpersoon project
Dit project maakt deel uit van provinciaal programma:

Het provinciaal programma draagt bij aan projecten die vaak gemeentegrens overstijgend zijn, maatschappelijke thema’s waar vaak een provinciale aanpak voor nodig is.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Provincie Groningen
Bijdrage aan ambities
Partners
Het Groninger Landschap, Rijksuniversiteit Groningen, Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO), Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen (ANOG), Grauwe Kiekendief- Kenniscentrum akkervogels (GKA), De Graanrepubliek
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 150.000