Leergang Oriëntatie Offshore Wind

Bijeenkomsten over verschillende thema’s binnen offshore wind, om studenten, werknemers, docenten en belangstellenden meer te leren over de windparken in zee waar energie wordt opgewekt.

Offshore wind – de windparken in zee waar energie wordt opgewekt – is voor veel mensen nog onbekend terrein. Wereldwijd is er nog maar weinig over bekend, ook in Groningen. De Eemshaven speelt een belangrijke economische rol, zoals bij de aanleg en het onderhoud van windparken op zee. Er zijn bedrijven en personeel nodig, maar ook studenten die zich willen specialiseren in dit vak.

De leergang ‘Oriëntatie Offshore Wind’ bestaat uit tien bijeenkomsten met elke keer een ander thema vanuit de keten. De bijeenkomsten worden verzorgd door kennisinstellingen en bedrijven in de provincie Groningen. Er komt bij elke bijeenkomst een onderdeel van het offshore windproces aan bod, zoals ontwikkeling, bouw, operation en maintenance. Innovaties zoals het gebruik van sensortechnologie, Virtual Reality en robotica komen aan bod om te laten zien dat offshore wind een sector mét en ván de toekomst is.

Het bijzondere is de mix aan deelnemers: van mbo- en hbo-studenten tot werknemers en werkgevers binnen én buiten de energiesector.

STIENEKE BOERMA, PROJECTLEIDER LEERGANG ORIËNTATIE OFFSHORE WIND

Na iedere bijeenkomst is er tijd om te netwerken. Dat zijn waardevolle momenten; onderling wordt er veel kennis uitgewisseld. Studenten komen bovendien in contact met professionals en toekomstige werkgevers.


Contactpersoon project
Meer informatie
Dit project maakt deel uit van provinciaal programma:

Het provinciaal programma draagt bij aan projecten die vaak gemeentegrens overstijgend zijn, maatschappelijke thema’s waar vaak een provinciale aanpak voor nodig is.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Status
Aanvrager
Provincie Groningen
Bijdrage aan ambities
Partners
Groningen Seaports, NNOW (North Netherlands Offshore Wind), Hanzehogeschool Groningen, Noorderpoort, Rijksuniversiteit Groningen, New Energy Coalition
Projectbudget
€ 61.740
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 30.600