HEAVENN

Een groene waterstofwaardeketen ontwerpen, ontwikkelen, bouwen en in bedrijf te nemen en houden.

HEAVENN staat voor Hydrogen Energy Applications for Valley Environments in the Northern-Netherlands. Het is een project met een totale omvang van ordegrootte € 85-95 miljoen met als doel in Noord-Nederland een geïntegreerde groene waterstofwaardeketen te ontwerpen, ontwikkelen, bouwen en in bedrijf te nemen en houden. Met het toekennen van een subsidie heeft de EU Noord-Nederland erkend als eerste Hydrogen Valley in Europa.

De activiteiten (projecten) van HEAVENN zijn geordend in 4 centrale clusters, waarbij het opdoen van kennis over toepassingen, innoveren en het leren daarvan centraal staat en per cluster van toepassingen ook studies worden uitgevoerd. Niet alleen onze regio wil hiervan leren, maar ook andere regio’s in Europa. Voor alle activiteiten geldt dat de hardware niets is zonder de software; pijpleidingen, installaties en voertuigen vormen maar een deel van de beoogde resultaten; elke activiteit bevat kennisopbouw om de hardware niet alleen goed te kunnen bouwen, maar ook in staat te zijn ermee te werken. Het ecosysteem wordt gevormd door zowel de installaties als de mensen die ze aansturen.

Voorsprong op kennisontwikkeling

Vanuit de positie van Hydrogen Valley is Noord-Nederland zichtbaar in Brussel en Den Haag en in een goede positie om aanvullende middelen aan te trekken, vanuit bijvoorbeeld de Green Deal. Met het HEAVENN-project bouwen we een voorsprong op in het leren over verschillende toepassingen van waterstof en bouwen we verder aan een positie van Noord-Nederland in de kennisontwikkeling, innovatie, productie en transport van waterstof en werken we aan de energietransitie en een nieuwe economie en nieuwe banen in Groningen. Het Investeringsplan Waterstof Noord-Nederland laat zien dat het uiteindelijk om 25.000 banen in Noord-Nederland gaat in 2030 en met veel CO2-emissiereductie een forse bijdrage aan de klimaatopgave oplevert. HEAVENN geeft hier een kickstart aan. Het betreft een Gronings-Drents project met diverse onderdelen of subprojecten.

Toekomstbestendig ecosysteem voor groene waterstof

Het project zet in op het opstarten van een robuust en toekomstbestendig groene-waterstofecosysteem. Het gaat om het opbouwen van kennis rondom waterstof, maar ook het ervaring opdoen met diverse toepassingen, wat weer leidt tot innovatie. De koploperspositie die we hiermee opbouwen werpt ook voor de lange termijn vruchten af.  De effecten op de lange termijn zijn dat er niet slechts losse en individuele waterstofprojecten gerealiseerd worden maar ook dat organisaties over de hele waardeketen leren met waterstof te werken en dat de benodigde expertise over de hele linie opgebouwd wordt. Dit is daarmee ook een eerste stap bij het realiseren van een nieuwe economische sector waarmee een duurzame en diverse werkgelegenheid gecreëerd wordt en een forse bijdrage wordt geleverd aan de klimaatopgave.

Werkgelegenheid

Wat Groningers gaan merken dankzij dit project is dat er serieuze werkgelegenheid ontstaat met banen op diverse niveaus, van MBO tot WO, dat binnensteden schoner zullen zijn door gebruik van waterstofbussen en andere voertuigen en dat havens en industriegebieden goed kunnen verduurzamen en daardoor hun licence to operate voor de toekomstige generatie behouden.


Contactpersoon project
Meer informatie
Dit project maakt deel uit van provinciaal programma:

Het provinciaal programma draagt bij aan projecten die vaak gemeentegrens overstijgend zijn, maatschappelijke thema’s waar vaak een provinciale aanpak voor nodig is.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Provincie Groningen
Bijdrage aan ambities
Partners
New Energy Coalition, Gasunie, Nouryon, Engie, Emmtec, Groningen Seaports, NAM, Qbuzz
Projectbudget
€ 83.290.865
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 6.276.694