Decoratieve afbeelding van iemand in een bootje in de gemeente Groningen

Gemeente Groningen

Gemeente Groningen richt zijn met het lokaal programma ‘Kop d’r veur!’ op de onderstaande drie onderwerpen.

1. Dorpsvernieuwing voormalige gemeente Ten Boer

In de gemeente ondervinden veel inwoners de gevolgen van aardbevingen. Het is belangrijk dat onze dorpen een gezonde en veilige toekomst tegemoet gaan. Daarbij gaat het niet alleen om herstel van vertrouwen in de toekomst. Het aardbevingsgebied moet ook sterker en nog mooier worden. Dankzij het nationaal programma werken we niet alleen aan versterkte en veilige huizen maar ook aan sterke en toekomstbestendige dorpen. Daarnaast biedt het nationaal programma een unieke kans om vol in te zetten op participatie in onze projecten en deze projecten toekomstbestendig te maken.

2. Wijkvernieuwing Beijum en Lewenborg

In Beijum werkt de gemeente al sinds 2017 met bewoners en betrokken partijen aan wijkvernieuwing. Dit gebeurt onder de titel ‘Beijum Bruist’. Zowel Beijum als Lewenborg kampen met aardbevingsschade. Met het lokale programma geeft de gemeente Groningen een extra boost aan de wijkvernieuwing in Beijum en de start van wijkvernieuwing in Lewenborg. Dit door twee aantrekkelijke wijken te realiseren. Vooral het aanpakken van armoede krijgt aandacht. Grote concrete projecten waarvan er al een paar al in 2020 van start zijn.

3. Overige projecten

De stad Groningen heeft een regionale functie. Daarom vergt het bieden van perspectief aan inwoners meer dan dorps- en wijkvernieuwing. Het lokale programma gaat over het verstevigen van ons koploperschap in de energietransitie, het versterken van onze kenniseconomie en arbeidsmarkt en het benutten van kansen op het gebied van klimaatadaptatie en natuurontwikkeling. De gemeente draagt bij aan alle ambities van Nationaal Programma Groningen en werkt daarbij zoveel mogelijk samen met de andere Groninger gemeenten, provincie en stakeholders.

Voortgang gemeente Groningen

Goedgekeurd door bestuur
Toegekend aan projecten
Bijdrage aan ambities
Status van projecten