Werken met KLIK

Hulpverlening leuker maken voor cliënten en zorgverleners.

KLIK is een matchingssysteem voor jeugdhulpverleningsorganisaties. Hiermee kunnen cliënten hun eigen hulpverleners kiezen binnen de organisatie waar ze hulp krijgen. Ook kunnen de hulpverleners aangeven met welk type cliënten ze graag werken. Hierdoor werkt zowel cliënt als hulpverlener allebei met iemand waar ze een klik mee hebben. Zo wordt niet alleen de hulpverlening voor cliënten leuker, maar zorgt het bij hulpverleners ook voor meer werkgeluk.

Onderzoek

Het KLIK matchingssysteem is op dit moment uitgerold binnen één van de grootste jeugdhulpverleningsorganisaties in Groningen. Hier heeft het al veel mooie resultaten geboekt. Door KLIK verder uit te rollen binnen andere hulpverleningsorganisaties kan worden onderzocht welk effect KLIK heeft op de jeugdhulpverlening. Hiervoor gaat Rijksuniversiteit Groningen de komende jaren onderzoek doen naar de (positieve) verandering die KLIK teweeg kan brengen in de hulpverleningssector.


Contactpersoon Nationaal Programma Groningen
Meer informatie
Dit project maakt deel uit van programma bewonersinitiatieven:

Het programma bewonersinitiatieven is er voor inwoners van de provincie Groningen die een goed idee of initiatief hebben, dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen. Er zijn twee loketten, namelijk Loket Leefbaarheid en het Impulsloket, waar je financiële ondersteuning voor bewonersinitiatieven kunt krijgen.

Het Impulsloket is een subsidieregeling voor inwonersgroepen en kleine ondernemers.

Projectdetails

Aanvrager
Werken met KLIK B.V.
Bijdrage aan ambities
Projectbudget
€ 29.167
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 14.583