Foto van de Nicolaikerk in Appingedam met hierin een tekening waar de regenwaterbak zich bevindt

Regenwaterbak Appingedam

De gevonden regenwaterbak bij de Nicolaïkerk zichtbaar maken voor een breed publiek en bezoekers het nut van deze bak uitleggen.

In het historisch centrum van Appingedam ligt onder het maaiveld een regenwaterbak. Deze regenwaterbak is in 1860 door vooraanstaande burgers van Appingedam gemaakt zodat de bevolking van Appingedam drinkwater had. Deze burgers zorgden toen voor de inwoners van hun stad. Door deze drinkwaterbak hadden de burgers de beschikking over schoon drinkwater, afkomstig van het dak van de Nicolaïkerk.

Bijzondere voorziening uit het verleden

Bij de reconstructie van het Kerkplein en haar omgeving in 2006 kwam de regenwaterbak deels tevoorschijn. Er was toen goed te zien hoe de regenwaterbak was aangelegd en werd gebruikt en bovendien in goede staat verkeerde. Deze regenwaterbak is op zich een bijzondere voorziening uit het verleden. De Stichting Archeologisch Informatiepunt Oost Fivelingo wil deze regenwaterbak zichtbaar te maken voor een breed publiek. Dit kan door het plaatsen van een glazen plaat in de bestrating boven de waterbak. Door het plaatsten van informatie, op een bord en door een QR-code, wordt aan de bezoeker het nut en de doelstelling van deze regenwaterbak uitgelegd.


Contactpersoon Nationaal Programma Groningen
Dit project maakt deel uit van programma bewonersinitiatieven:

Het programma bewonersinitiatieven is er voor inwoners van de provincie Groningen die een goed idee of initiatief hebben, dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen. Er zijn twee loketten, namelijk Loket Leefbaarheid en het Impulsloket, waar je financiële ondersteuning voor bewonersinitiatieven kunt krijgen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Status
Aanvrager
Stichting Archeologisch Informatiepunt Oost Fivelingo
Partners
Regenwaterbak Appingedam
Projectbudget
€ 83.216
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 20.840