Het dorpshuis in Ezinge moet aansluiten bij de behoefte van de inwoners van het dorp. Momenteel zijn er twee bruikbare ruimtes in het gebouw, namelijk de peuterspeelzaal en de grote zaal. Door een nieuwe indeling van het dorpshuis komt er ruimte voor een chillroom voor jongeren en een dorpshuiskamer voor buurtbewoners en bezoekers. De uitstraling wordt gezelliger, huiselijker en uitnodigend. Dit is nodig om te zorgen dat het dorpshuis een meerwaarde blijft voor het dorp. Tijdens de verbouwing wordt het gebouw energieneutraal gemaakt.

Nieuwe mogelijkheden voor jong en oud

In het dorp zijn vrijwilligers die graag met elkaar willen koken en eten. De huidige keuken is daar niet voor ingericht. Door de nieuwe plaats van de keuken is het eenvoudiger om met meerdere personen tegelijk maaltijden te bereiden. Het is de bedoeling dat zowel kinderen als ouderen van deze mogelijkheid gebruik kunnen maken. Het dorpshuis kan ook voor scholen een rol spelen voor bijvoorbeeld kooklessen, kunstlessen of muzieklessen. Daarnaast zijn er werkplekken voor ZZP’ers en flexwerkers. In de nieuwe situatie zijn er zes verschillende ruimten die tegelijkertijd gebruikt kunnen worden.