Direct naar hoofdinhoud
Foto van het dorpshuis in Jonkersvaart

Dorpshuis Jonkersvaart: voor een bestendige toekomst

Het aankopen en verbouwen van het oude schoolgebouw tot een dorpshuis met een maatschappelijke functie

Tot enkele jaren geleden bestond er in het dorp Jonkersvaart nog een basisschool. Dit schoolgebouw deed in de avonduren ook dienst als dorpshuis. In 2018 is het schoolgebouw gesloten. Daarom heeft de plaatselijke dorpsvereniging ‘Eendracht maakt Macht’ samen met de inwoners het initiatief genomen om het gebouw als dorpshuis te behouden door het aan te kopen en te verbouwen.

Sociale samenhang in het dorp
Een van de belangrijkste drijfveren voor de inwoners om dit te realiseren is het behouden en vergroten van de sociale samenhang in het dorp. Het dorpshuis zal de lokale leefbaarheid vergroten door het aanbieden van sociale, culturele en maatschappelijke activiteiten. Het dorpshuis gaat veel verder dan een gebouw, de wensen en behoeften van alle huidige en toekomstige inwoners van het dorp vormen het uitgangspunt.

Buurtkamer voor activiteiten
Het dorpshuis zal ruimte bieden voor ‘de sociale buurtkamer’ maar ook zorg- en welzijnsactiviteiten kunnen hier worden uitgevoerd. Verenigingen kunnen gebruik maken van het dorpshuis en allerlei lokaal gebonden activiteiten kunnen hier plaats vinden. Ook zal het dorpshuis onderdak bieden aan een proeflokaal van de lokale brouwerij ‘de Vrolijcke Joncker’.

Schets van de binnenkant van Dorpshuis Jonkersvaart

Dit project maakt deel uit van het programma bewonersinitiatieven:

Het programma bewonersinitiatieven is er voor inwoners van de provincie Groningen die een goed idee of initiatief hebben, dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen. Er zijn twee loketten, namelijk Loket Leefbaarheid en het Impulsloket, waar je financiële ondersteuning voor bewonersinitiatieven kunt krijgen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Thema
Aanvrager
Stichting Dorpshuis Jonkersvaart
Projectbudget
€ 556.085
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 125.000

Meer projecten van het programma bewonersinitiatieven: