Foto van initiatiefnemers van het project Waterstof Werkt

Opleidingsprogramma Waterstof Werkt kan starten

Met een bijdrage van 3 miljoen euro vanuit ons programma kan Waterstof Werkt van start. Met de subsidie uit het provinciaal programma stellen de projectpartners een breed opleidingsprogramma samen op het gebied van waterstof. Het gaat om opleidingen, trainingen, traineeships en stageplekken op mbo-, hbo-, wo- en professioneel niveau. Adriaan Beenen, regioambassadeur Noord bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, en Nienke Homan, gedeputeerde van de provincie Groningen en ons bestuurslid, overhandigden vandaag tijdens het Wind Meets Gas-symposium een symbolische cheque aan de betrokken partners.

De provincie Groningen ontwikkelt zich de komende jaren tot hét centrum van de waterstofeconomie met investeringen van de overheid en het bedrijfsleven. Dit creëert kansen voor de regio: groei, innovatie en werkgelegenheid. Om deze nieuwe energie-economie te laten slagen is de beschikbaarheid van voldoende geschoolde mensen in de regio van het allergrootste belang. 

De betrokken onderwijsinstellingen werken samen aan een gecoördineerde aanpak en programma in de noordelijke regio. Er wordt onder meer een leergemeenschap met het bedrijfsleven opgezet, met aandacht voor om- en bijscholing, en een kennisdatabank voor waterstof.

Over het programma

Het programma Waterstof Werkt is een initiatief van New Energy Coalition in samenwerking met onderwijsinstellingen en bedrijfsleven. Het programma heeft een totale omvang van ruim 7 miljoen euro en wordt verder gefinancierd door betrokken partners uit het bedrijfsleven, de onderwijsinstellingen en New Energy Coalition. Waterstof Werkt moet de komende jaren een impuls geven aan het regionale onderwijs om in te spelen op de kennisvraag voor banen in de duurzame energiesector en de waterstofeconomie in het bijzonder. Het project loopt van 2022 tot 2027.

Samenwerking

De projectpartners zijn: ROC Alfa-college, ROC Noorderpoort, Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, New Energy Coalition. Co-financiers van Waterstof Werkt zijn: Energie Beheer Nederland, GasTerra, Gasunie, NAM, New Energy Coalition, Bouwend Nederland, Afeer, Stork, gemeente Groningen, Shell Nederland.


Lees meer…