Vier nieuwe leefbaarheidsprojecten goedgekeurd

Vier nieuwe projecten, vooral gericht op de leefbaarheid in dorpen en wijken, ontvangen een bijdrage van van ons programma. “Karakteristieke panden opknappen, een steuntje in de rug voor wie kwetsbaar is, een impuls voor het toerisme. De variatie aan projecten laat zien dat overal de schouders eronder gaan”, constateert bestuursvoorzitter René Paas. Het bestuur heeft groen licht gegeven voor de projecten en stelt in totaal iets meer dan 4,6 miljoen euro beschikbaar.

Moeders van Midden-Groningen én cultureel erfgoed

Met het project Moeders van Midden-Groningen komt er extra aandacht en begeleiding voor aanstaande moeders (ouders) in de gemeente. Ondersteuning voor kwetsbare moeders, vanaf de zwangerschap tot hun kindje drie jaar is. In dit project werken de gemeente, verloskundigenpraktijken, kraamzorg en andere zorgorganisaties samen. De bijdrage hiervoor is € 680.000.

Een ander project waarvoor de gemeente Midden-Groningen een bijdrage ontvangt is Toekomstbestendig Cultureel Erfgoed. Een stimuleringsregeling voor monumenteigenaren gekoppeld aan ontmoeting en inspiratie. Hiermee worden eigenaren gestimuleerd om hun monument open te stellen voor maatschappelijke en culturele doelen. Een samenwerking tussen de gemeente en diverse (culturele) organisaties. Voor dit project stelt het nationaal programma € 500.000 beschikbaar.

De variatie aan projecten laat zien dat overal de schouders eronder gaan.

RENÉ PAAS, BESTUURSVOORZITTER

Enne Jans Heerd in gemeente Het Hogeland

Gemeente Het Hogeland ontvangt € 1.612.500 voor het project Enne Jans Heerd in Maarhuizen. Stichting Enne Jans Heerd gaat deze monumentale boerderij en de omliggende wierde Maarhuizen herbestemmen tot een openbare plek voor cultuur- en natuurbeleving. Denk daarbij aan een podium voor kunst en cultuur en ruimte voor onderwijsinstellingen om les te geven.

Recreatie en toerisme aanpak in gemeente Eemsdelta

Voor gemeente Eemsdelta is € 1.179.638 beschikbaar gesteld voor het project Recreatie en toerisme aanpak. Hiermee zet de gemeente in op de promotie van het gebied. Maar ook op toeristisch ondernemerschap en het opleiden van jongeren op het mbo. De uitvoering wordt gedaan door Top van Groningen. Met dit project gaan de gemeente Eemsdelta samen met ondernemers een professionaliseringsslag maken in de promotie van het gebied.


Lees meer…