Subsidie voor duurzame bio-raffinage uit bietenpulp in Delfzijl

Provincie Groningen verleent Cosun Beet Company 3 miljoen euro subsidie voor de komst van een duurzame bio-raffinage fabriek in Delfzijl. Deze innovatieve fabriek zet straks bietenpulp van de suikerfabriek in Vierverlaten om in nieuwe plantaardige producten. Deze producten kunnen gebruikt worden als milieuvriendelijke vervangers van microplastics in onder andere: verf, wasmiddelen, tandpasta, shampoo en make-up. Daarnaast wordt de fabriek volledig elektrisch en levert het naar schatting ruim 40 banen op. De subsidie wordt toegekend vanuit de regeling Investeren in Toekomstbestendige Industrie. De definitieve investeringsbeslissing van Cosun Beet Company valt later dit jaar.

Dit project laat zien waar we met onze economie naar toe willen: de productie van hoogwaardige en duurzame grondstoffen uit reststromen

IJZEBRAND RIJZEBOL, GEDEPUTEERDE

Toekomstbestendige economie

Gedeputeerde IJzebrand Rijzebol: “Dit project laat zien waar we met onze economie naar toe willen: de productie van hoogwaardige en duurzame grondstoffen uit reststromen. Hiermee kunnen vervuilende stoffen in producten die we dagelijks gebruiken, vervangen worden. Dat levert niet alleen werkgelegenheid op, maar zorgt ook voor een beter verdienmodel in de agro-industrie en duurzame producten voor consumenten. Zo werkt Groningen aan een circulaire en schone economie.”

Deze toekomstige fabriek is de kroon op al het innovatieve werk dat we hebben gedaan.

PAUL MESTERS, CEO COSUN BEET COMPANY

Biobased oplossingen uit suikerbieten

Cosun Beet Company heeft een lange traditie in de teelt van suikerbieten en de bijbehorende productie van suiker. De bio-raffinage fabriek voegt een innovatieve schakel in de suikerbietenketen toe, doordat uit bietenpulp groene, biobased alternatieven worden geproduceerd. Er wordt daarbij intensief samengewerkt met verschillende kennisinstellingen actief in biobased innovaties.
Paul Mesters, CEO van Cosun Beet Company: “De afgelopen tien jaar zetten we met ons bedrijf sterk in op innovatie, onder meer op het gebied van bio-raffinage van de suikerbietenpulp. Deze toekomstige fabriek is de kroon op al het innovatieve werk dat we hebben gedaan. Hiermee zetten we een belangrijke stap richting het vergroenen van de samenleving en een duurzame toekomst.”

Over de regeling

De provincie Groningen wil de verduurzaming van de industrie, het vestigingsklimaat en de werkgelegenheid een flinke impuls geven met de subsidieregeling Investeren in Toekomstbestendige Industrie. Deze regeling is bedoeld voor Groningse industriële bedrijven die willen investeren in groene grondstoffen, groene waterstof, circulaire economie en elektrificatie van bedrijfsprocessen. De subsidie is aan te vragen via het samenwerkingsverband Noord-Nederland.


Lees meer…