Investeren in slim en duurzaam vervoer

De projecten Hive Mobility Center, vijf fieldlabs voor autonoom vervoer, de ombouw van twee Qliner lange afstandsbussen naar waterstof en een uitstootvrije acht-persoons rolstoeltoegankelijke OV-bus op waterstof gaan van start. Afgelopen vrijdag hebben de provincie Groningen, Hive.Mobility, OV-bureau Groningen Drenthe en Qbuzz deze projecten gepresenteerd. Voor deze vier projecten heeft ons bestuur bijna 10 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Hive.Mobility krijgt eigen plek

Op de Zernike Campus in Groningen krijgt Hive.Mobility met het Hive Mobility Center een eigen locatie. Het centrum is dé plek voor het versterken en promoten van slimme en groene mobiliteitsinitiatieven en het ontwikkelen van nieuwe oplossingen. Een plek waar professionals hun kennis en toepassingen delen en doorontwikkelen, studenten onderzoek doen of een opleiding volgen en medewerkers zich laten bij- of omscholen. Het innovatiecentrum wordt ook toegankelijk voor publiek, zowel voor professionals als inwoners, zodat iedereen kan zien en ervaren wat in onze regio gebeurt op het gebied van slimme en groene mobiliteit.

Fieldlabs autonoom vervoer

Fieldlabs zijn praktijkgerichte testlocaties. Er komen vijf vaste fieldlabs waar met gebundelde inzet testen worden gedaan voor het verder ontwikkelen van autonoom vervoer met als doel inzet in de dagelijkse praktijk. Noord-Nederland is als enige regio in Europa bezig met projecten op het terrein van zowel weg, water, lucht, spoor als buis. Daarmee hebben we een unieke positie en worden we met deze fieldlabs de eerste Europese hub voor autonoom vervoer. De fieldlabs gaan samenwerken, kennis uitwisselen en testgebieden delen. Later wordt ook de combinatie gemaakt met het European Hyperloop Center bij Meerstad, transport via een buis.

Bussen op groene waterstof

Het openbaar busvervoer in Nederland moet in 2030 uitstootvrij zijn. Groningen loopt hierin voorop. Provincie Groningen investeert nu samen met Qbuzz en OV-bureau Groningen Drenthe in de ombouw van twee Qliner lange-afstandsbussen en een Zero Emissie (ZE)-bus voor acht personen. De meeste bussen rijden op elektriciteit opgeslagen in batterijen. Voor de Qliners en touringcarbranche is deze techniek onvoldoende toepasbaar vanwege de lange afstanden en hoge snelheid (100 km/u). Aanvullende inzet van groene waterstof kan een oplossing zijn. Voor kleine bussen is het nog lastig om uitstootvrij te rijden vanwege het gewicht. De ZE-bus op groene waterstof blijft onder de gewichtsgrens, zodat het met een normaal rijbewijs bestuurd kan worden. De kennis die bij deze twee projecten wordt opgedaan, wordt ingezet om het openbaar busvervoer in Groningen de komende jaren volledig te verduurzamen.

De vier projecten maken deel uit van het provinciaal programma voor Nationaal Programma Groningen.


Lees meer…