Nieuw dorpshuis ‘t Zandt

Het realiseren van een nieuw dorpshuis in het centrum van het dorp.

In het centrum van ‘t Zandt staan drie aan elkaar gebouwde rijksmonumenten. De kerktoren uit de 13e eeuw en de vroegere herberg en bakkerij, allebei uit de 19e eeuw. Door een nieuw dorpshuis te realiseren in deze naast elkaar liggende gebouwen, blijft het cultureel erfgoed bestaan en behoud ‘t Zandt haar karakteristieke centrum.

Nieuw perspectief

Door het nieuwe dorpshuis kunnen bewoners weer gebruikmaken van verschillende sociaal-culturele en maatschappelijke activiteiten. Ook verenigingen kunnen hun activiteiten hier uitvoeren. Het dorpshuis moet bewoners weer perspectief bieden, het moet een plek zijn voor iedereen. Het dorpshuis moet ervoor zorgen dat inwoners in het dorp willen blijven wonen. Het moet een plek worden waar inwoners elkaar ondersteunen en bemoedigen, waar oog is voor de meest kwetsbare inwoners van het dorp.


In maart 2022 gingen we ‘On Tour’ in gemeente Eemsdelta. We bezochten het oude en het nieuwe dorpshuis. Tineke van Weerden vertelt ons meer over het project.


Contactpersoon Nationaal Programma Groningen
Meer informatie
Dit project maakt deel uit van programma bewonersinitiatieven:

Het programma bewonersinitiatieven is er voor inwoners van de provincie Groningen die een goed idee of initiatief hebben, dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen. Er zijn twee loketten, namelijk Loket Leefbaarheid en het Impulsloket, waar je financiële ondersteuning voor bewonersinitiatieven kunt krijgen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Aanvrager
Stichting Dorpshuis 't Zandt
Projectbudget
€ 3.515.173
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 125.000