Direct naar hoofdinhoud

Filmhuis Niehove

Het aanschaffen van flexibel meubilair, goede geluidsinstallatie en presentatieapparatuur voor het dorpshuis in Niehove om een filmhuis te organiseren.

Met het project Filmhuis Niehove wil de Stichting Regiotheater Niehove in het dorpshuis een filmhuis organiseren met zo’n 12 filmavonden per jaar.

Flexibel meubilair en apparatuur nodig
Voor het organiseren van filmavonden is flexibel meubilair nodig zodat de zaal in het dorshuis en café-restaurant Eisseshof gemakkelijk anders ingericht kan worden. Ook is een goede geluidsinstallatie en presentatieapparatuur van belang.

Cultureel-programma
Na de verbouwing van het dorpshuis in 2018 heeft Stichting Regiotheater Niehove een goed bezocht cultureel-programma neergezet, de bovenzaal van het dorpshuis wordt intensief gebruikt voor vergaderingen, dorpsmaaltijden, lezingen, repetities van het dorpskoor en sinterklaasvieringen. Het nieuwe meubilair en apparatuur zorgt ervoor dat ook filmavonden mogelijk zijn en draagt bij aan de leefbaarheid in het dorp. Daarbij zullen de voorzieningen ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld educatieve presentaties voor scholieren over de historie van Middag Humsterland.


Dit project heeft een bijdrage ontvangen vanuit het Impulsloket, onderdeel van het programma bewonersinitiatieven.


Dit project maakt deel uit van het programma bewonersinitiatieven:

Het programma bewonersinitiatieven is er voor inwoners van de provincie Groningen die een goed idee of initiatief hebben, dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen. Er zijn twee loketten, namelijk Loket Leefbaarheid en het Impulsloket, waar je financiële ondersteuning voor bewonersinitiatieven kunt krijgen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Thema's
Jaartal van goedkeuring
2020
Aanvrager
Stichting Regiotheater Niehove
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 10.550