Stichting Dorpsbelangen Roodeschool wil inwoners helpen om zo lang mogelijk gezond en actief in Roodeschool te blijven wonen. Leefbaarheid, vitaliteit en duurzaamheid zijn belangrijke thema’s voor de bewoners van het dorp. Samen met de sportverenigingen, Steunstee en Veur Mekoar zetten zij zich in voor een duurzaam dorp met voldoende voorzieningen.

Bewegen en sociale contacten onderhouden

Om zoveel mogelijk mensen op een laagdrempelige en uitnodigende manier te kunnen laten bewegen, realiseren de verenigingen een multifunctioneel beweegpark mét begeleiding. Zo kunnen bewoners van Roodeschool buiten (in de openbare ruimte) bewegen en hun sociale contacten onderhouden.

Laagdrempelige manier om je gezonder en gelukkiger te voelen

Voor een aantrekkelijk woon- en leefklimaat zijn de voorzieningen in een dorp belangrijk. Sport en ontspanning speelt hierbij een grote rol. De bestaande voorzieningen, zoals de voetbalvelden, de ijsbaan, jeu de boules en het multifunctioneel sportveld achter het dorpshuis zijn voorzieningen in verenigingsverband of beperkt tot bepaalde doelgroepen. Het beweegpark is voor huidige en toekomstige inwoners uit het dorpen de directe omgeving een laagdrempelige manier om zich gezonder en gelukkiger te gaan voelen.