De bewoners van Saaksum willen samen met Vereniging Dorpsbelangen Saaksum de leefbaarheid in het dorp en directe omgeving in stand houden en als het kan zelfs verhogen, zodat het dorp en haar directe omgeving toekomstbestendig blijft. Het dorp heeft te maken met vergrijzing, eenzaamheid en toenemende druk op de zorg. Daarom willen bewoners graag zo lang mogelijk fit en actief in het gebied blijven wonen.

Duurzaam outdoor fitnesspark

Op dit moment heeft Saaksum weinig mogelijkheden om buiten te sporten en te bewegen. Daarom gaan de initiatiefnemers een duurzaam outdoor fitnesspark realiseren, waar ook lessen worden gegeven. Een centrale plek voor ontmoeten, bewegen, spelen en leren waar iedereen op zijn eigen niveau kan meedoen.