Vereniging Dorpsbelangen Aduard heeft samen met inwoners en verschillende partijen een dorpsvisie opgesteld. Hierin geven bewoners aan dat ze levensloopbestendig willen wonen, energiek willen opgroeien en vitaal ouder willen worden. Zowel de jeugd als de ouderen in het Aduard hebben behoefte aan een plek om te bewegen en om dorpsgenoten te ontmoeten.

Bewegen en ontmoeten

De dorpsvisie is een belangrijke basis voor de ideeën van het Aduard 825 Park. Het park krijgt een outdoor speel- en beweegpark en een plein om samen te komen. Het speel- en beweegpark bestaat uit een route waarlangs verschillende toestellen zijn geplaatst. Op borden staat welke oefeningen op de toestellen gedaan kunnen worden en hoe je dat kunt doen. Het plein bestaat uit een omlijnd oppervlak. Hier omheen is het mogelijk om zitplaatsen te maken voor een voorstelling, demonstratie of andere activiteit. Het park is een plaats waarbij jong en oud elkaar in een sportieve en culturele omgeving ontmoeten: een plek waar gesport en gespeeld kan worden. Een plek voor muziekoptredens, toneelspel en het beoefenen van dans.

De focus ligt op bewegen en ontmoeten, omdat er in Aduard onvoldoende ontmoetingsplekken en buitenspeelgelegenheden zijn voor schoolkinderen (midden- en bovenbouw basisschool). De dorpsvereniging gaat ook tieners en volwassenen betrekken bij het bewegingspark.