Keet midden groningen

Feestelijke start dorps- en wijkplannen Midden-Groningen

Zaterdag 26 november was de feestelijke start van het project dorps- en wijkplannen van de gemeente Midden-Groningen. Het project is onderdeel van het Lokaal Programma Midden-Groningen. Alle 37 dorpen en wijken mogen een eigen plan voor de toekomst maken. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn ging samen met projectleiders Dieuwke Visser en Dirk Keegstra en de speciaal voor dit project beschikbare dorps- en wijkkeet op bezoek in Noordbroek, Zuidbroek, Boswijk, Kolham en Harkstede. Dat zijn de eerste vier dorpen en wijk in Midden-Groningen die starten met hun toekomstplan.

Geld voor het uitvoeren van plannen

Dorpen en wijken beslissen zelf wat zij in hun buurt nodig hebben. Voor het maken en het uitvoeren van deze plannen voor het inhuren van onafhankelijke begeleiding daarbij is geld beschikbaar. Als het plan af is, wordt samen met de gemeente een uitvoeringsagenda gemaakt. Het dorp of de wijk krijgt een bedrag van € 20.000 om te kunnen starten met de projecten uit het plan. Dorpen en wijken kunnen dan elk jaar subsidie aanvragen voor hun projecten. Dat kan tot maximaal vijf jaar na afronden van het dorps- of wijkplan.

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn: “Dit project betekent een grote kans voor elk dorp en elke wijk. Met het geld kunnen plannen uitgevoerd worden waardoor het nog fijner wonen en leven is in de eigen buurt. Het is ook een uitdaging om als dorp of wijk buurtgenoten mee te krijgen en samen een toekomstplan te maken.”

Meedenken en doen

In elk van de vier dorpen of wijk overhandigde Burgemeester Adriaan Hogendoorn een speciale borrelplank met lekkernijen aan de voorzitter of vertegenwoordiger van de dorps- of wijkvereniging: “Deze borrelplank staat als symbool dat dit een project is waarbij buurtgenoten samen om tafel gaan en waar iedereen zijn/haar bijdrage aan kan leveren. Geen officiële vergaderingen in het gemeentehuis, maar gewoon meedenken en doen in je eigen wijk of dorp”, vertelt de burgemeester.

Video

Tijdens de toer langs de dorpen en wijk is onderstaande video gemaakt. Hierin staan beelden van de dag, hoor je meer over het project en vertellen inwoners uit de dorpen en wijk over hun plannen en wensen voor de toekomst.


Lees meer…