Direct naar hoofdinhoud
Huizen en hangende keukens aan het Damsterdiep in Appingedam

Stadsvisie Appingedam

Een lokaal programma met projecten die bijdragen aan het woongenot in Appingedam en zorgen voor een positieve binding met de regio.

Appingedam is een gewilde, kleinschalige stad in een gebied waar veel gebeurt. Op de woningmarkt en als gevolg van de bevingen door gaswinning. Appingedam heeft een unieke positie op de woningmarkt, als groeiende stad in een krimpende regio. Voor het ontwikkelen van de stadsvisie voor Appingedam heeft de gemeente vele werksessies georganiseerd met inwoners en de gemeenteraad. Het resultaat is een inhoudelijk programma met vele projecten die bijdragen aan het woongenot in de stad en een positieve binding met de regio.

Werken aan onder andere duurzaamheid, onderwijs en leefbaarheid
In de stadsvisie staat waar Appingedam de komende jaren aan gaat werken. De thema’s zijn: ontwikkellocaties, duurzaamheid, centrumontwikkeling, onderwijs en jeugd, economie, leefbaarheid en infrastructuur. Voorbeelden zijn de inrichting van het terrein rond de onderwijscampus, gebiedsontwikkeling Eendracht en het veilig maken van de oversteek van de Woldweg tussen Opwierde en Oling. In de stadsvisie is vastgelegd op welke plekken nieuwe woningen worden gebouwd. Ook staat daarin voor elke wijk een ontwikkelingsplan. Hierin staat bijvoorbeeld hoe de openbare ruimte in de wijken verbeterd kan worden. Bij het opstellen van de stadsvisie is nauw samengewerkt met inwoners, woningbouwcorporaties en ASWA-Welzijn.

De gemeente gaat het programma samen met inwoners, organisaties en de gemeenteraad verder uitwerken.


Dit project maakt deel uit van het lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Thema
Jaartal van goedkeuring
2019
Aanvrager
Gemeente Eemsdelta
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 16.429.288

Meer projecten van het lokaal programma: