Direct naar hoofdinhoud
Vrouw op volleybalveld met een volleybal onder haar arm.

Onderzoek Sportcluster

Een onderzoek naar het toekomstbestendig maken en toekomstbestendig runnen van het sportcomplex in Loppersum.

Bij het sportcluster in Loppersum is er sprake van binnen- en buitensporten. Het cluster kent veel gebruikers. De hallen moeten worden versterkt. Er is vastgesteld, in overleg met de gebruikers van het sportcluster, dat er onderzocht moet worden hoe het sportcomplex toekomstbestendig gerund kan worden.

Mogelijkheden voor exploitatie
Sportverenigingen hebben te maken met een terugloop van leden en vrijwilligers. In beeld zou moeten worden gebracht welke scenario’s er zijn voor toekomstige exploitatie, koppeling van functies en onderhoudsactiviteiten, effectief en efficiënt ruimtegebruik, benodigde investeringen en doorrekeningen van de scenario’s op exploitatiemogelijkheden.


Dit project maakt deel uit van het lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Thema
Jaartal van goedkeuring
2019
Status
Aanvrager
Gemeente Eemsdelta
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 50.000

Meer projecten van het lokaal programma: