Sfeerbeeld van Delfzijl vanuit de lucht
Fotografie: Koos Boertjens

Sociaal plan Delfzijl Noord

Het ‘Sociaal plan Delfzijl Noord’ richt zich op betere kansen op school en de arbeidsmarkt voor kinderen en jongeren uit Delfzijl Noord.

Het project ‘Sociaal plan Delfzijl Noord’ heeft als motto ‘de versterking gaat niet alleen over stenen maar over mensen!’ Een van de vier thema’s is dat kinderen en jongeren opgroeien tot kansrijke en weerbare volwassenen. Kinderen en jongeren worden zo goed mogelijk betrokken bij wat er komt kijken bij sloop en nieuwbouw de komende jaren. Hierdoor krijgen zij een brede blik op werk in de regio en is het voor bedrijven straks gemakkelijker om in de eigen regio goed opgeleid personeel te vinden. De andere thema’s zijn gericht op samen wonen en samen leven, meer mensen aan de slag en vitale, sociale en gezonde volwassenen en ouderen.

De plannen richten zich op betere kansen op school en de arbeidsmarkt voor kinderen en jongeren uit Delfzijl Noord. Delfzijl Noord is met ongeveer 5.800 inwoners een grote wijk van Delfzijl waarin mensen te maken hebben met relatief hoge werkloosheid, een gemiddeld lager opleidings- en inkomensniveau, laaggeletterdheid en (complexere) zorgvragen en -signalen. Het Kindcentrum Noord heeft een aanpak ontwikkeld die goede resultaten oplevert.

We kunnen de succesvolle aanpak van het Kindcentrum Noord voortzetten en uitbreiden

BURGEMEESTER GERARD BEUKEMA

De aanpak gaat uit van kleinere groepen, extra begeleiding voor leerlingen en extra inzet op de betrokkenheid van ouders. Ondanks achterstanden, verlaten leerlingen de school hierdoor met een eindtoets-score die gelijkligt aan de inspectienorm, of soms hoger. Burgemeester Gerard Beukema is blij met de toekenning van de subsidie: “Daarmee kunnen we de succesvolle aanpak van het Kindcentrum Noord voortzetten en uitbreiden. Dat doen we samen met het schoolbestuur Marenland, bewoners, de Belangengroep Versterking Zandplatenbuurt (BVZ), Acantus en vele andere partijen in Delfzijl Noord.”


Dit project maakt deel uit van lokaal programma:

De gemeenten in het aardbevingsgebied zijn samen met hun inwoners aan de slag gegaan om invulling te geven aan een lokaal programma dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen.

Zelf ook een goed idee voor de toekomst van Groningen?

Projectdetails

Status
Aanvrager
Gemeente Eemsdelta
Bijdrage aan ambities
Bijdrage Nationaal Programma Groningen
€ 550.000