Direct naar hoofdinhoud
Terug naar overzicht

Gemeente Midden-Groningen

Decoratieve afbeelding van de Fraeylemaborg in gemeente Midden-Groningen

‘Hart voor Midden-Groningen’ is de naam van het lokaal programma voor de gemeente Midden-Groningen.  Het programma geeft verbeterd de leefbaarheid en geeft perspectief voor de toekomst. In samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn ongeveer 45 concrete projecten benoemd die we de komende 10 jaar uitvoeren. Voor het hele plan met alle projecten is een bedrag rond € 100 miljoen begroot.

De projecten hebben allemaal te maken met de 4 ambities die in 2019 door de gemeenteraad zijn vastgesteld:

Hart voor Jeugd

Het programma zet stevig in op de jeugd en investeert in onderwijs, talentonwikkeling en zelfredzaamheid. Sociale problematiek gaat nu vaak over van generatie op generatie. Door gedurende een generatie stevig op de jeugd in te zetten willen we deze cirkel doorbreken.

Lang en gelukkig leven waar je hart ligt

Mensen met veel stress zijn niet of moeilijk in staat hun eigen toekomst vorm te geven. Te weinig inkomen, schulden en verslaving zijn veel voorkomende oorzaken. Het programma kent projecten die investeren in deze mensen en wil ze helpen om uit die situatie te komen. Of liever nog: voorkomen dat ze daarin terecht komen.

Open je hart voor Midden-Groningen

Een aantrekkelijke gemeente begint met de aanpak van verouderde gebieden, bedrijfsterreinen, verpauperde panden en verwaarloosde openbare ruimte. Een aantal projecten richt zich verder op een aantrekkelijk landschap, onze eigen cultuur, erfgoed en identiteit. Het maakt gebieden weer aantrekkelijk om te wonen of om een bedrijf te vestigen. En het helpt bij het opruimen van haarden voor ongewenst gedrag (onveiligheid).

Hart voor werk

Toekomstbestendige nieuwe en bestaande bedrijven zijn belangrijk voor de werkgelegenheid. Het programma wil die werkgelegenheid behouden, laten groeien en gevarieerder maken. Nieuwe bedrijven zoeken ruimte, bereikbaarheid en een aantrekkelijke omgeving. Door in te zetten op het versterken en verbeteren van de kwaliteiten van Midden-Groningen, worden we een interessante gemeente voor bedrijven en hun werknemers.

De projecten zijn heel verschillend, maar door op meerdere gebieden te investeren, zal dit de projecten onderling versterken.

In het programma is nog ruimte voor initiatieven en voorstellen uit de samenleving. Midden-Groningen roept inwoners op: Kom vooral met ideeën! Mail naar:


Icoontje voor het het lokaal programma

Hart voor Midden-Groningen
Bekijk het programma >