Decoratieve afbeelding van de Fraeylemaborg in gemeente Midden-Groningen
Fotografie: Hiddema fotografie

Gemeente Midden-Groningen

‘Hart voor Midden-Groningen’ is de titel van het lokaal programma voor de gemeente Midden-Groningen.  Het programma verbetert de leefbaarheid en geeft perspectief voor de toekomst. In samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn ongeveer 45 projecten benoemd die de gemeente de komende tien jaar gaat uitvoeren.

De projecten hebben te maken met de volgende vier ambities die in 2019 door de gemeenteraad van Midden-Groningen zijn vastgesteld:

1. Hart voor Jeugd

Met het programma zet de gemeente stevig in op de jeugd en investeren in onderwijs, talentonwikkeling en zelfredzaamheid. Sociale problematiek gaat nu vaak over van generatie op generatie. Om deze cirkel te doorbreken gaat de gemeente een generatie lang hierop inzetten.

2. Lang en gelukkig leven waar je hart ligt

Mensen met veel stress zijn niet of moeilijk in staat hun eigen toekomst vorm te geven. Te weinig inkomen, schulden en verslaving zijn veel voorkomende oorzaken. Met projecten in het programma helpt de gemeente deze mensen om hieruit te komen. Of liever nog om te voorkomen dat ze daarin terecht komen.

3. Open je hart voor Midden-Groningen

Een aantrekkelijke gemeente begint met de aanpak van verouderde gebieden, bedrijfsterreinen, verpauperde panden en verwaarloosde openbare ruimte. Een aantal projecten is gericht op een aantrekkelijk landschap, de eigen cultuur, erfgoed en identiteit. Het maakt gebieden weer aantrekkelijk om te wonen of om een bedrijf te vestigen. En het helpt bij het opruimen van haarden voor ongewenst gedrag (onveiligheid).

4. Hart voor werk

Toekomstbestendige nieuwe en bestaande bedrijven zijn belangrijk voor de werkgelegenheid. De gemeente vindt het belangrijk dat die werkgelegenheid behouden blijft, maar ook groeit en gevarieerder wordt. Nieuwe bedrijven zoeken ruimte, bereikbaarheid en een aantrekkelijke omgeving. Door in te zetten op het versterken en verbeteren van de kwaliteiten van Midden-Groningen, worden we een interessante gemeente voor bedrijven en hun werknemers.

De projecten zijn heel verschillend, door op meerdere gebieden te investeren, versterkt de gemeente de onderlinge projecten.


Icoontje voor het het lokaal programma

Hart voor Midden-Groningen
Bekijk het programma >

Voortgang gemeente Midden-Groningen

Goedgekeurd door bestuur
Toegekend aan projecten
Bijdrage aan ambities
Status van projecten